Gazelle 0,5 kg

Neohodnoceno
 
 

Hubí široké spektrum živočišných škůdců, Gazelle je systémově účinný selektivní insekticid.

Dostupnost Na dotaz
Cena 1 829 Kč bez DPH
2 213 Kč
Kód produktu CO 3GA
Značka Dow AgroSciences
Kategorie Insekticidy proti ŠKŮDCŮM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Gazelle účinná látka 200 g/kg acetamiprid

 Systemický insekticid účinný proti širokému spektru škůdců zejména v olejninách. Bez omezení v II. OP. a bez oznamovací povinnosti včelařům.

VarováníH302 Zdraví škodlivý při požití.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nekuřte a nepijte.P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíteli se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P330 Vypláchněte ústa.P391 Uniklý produkt seberte.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředíP501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.SP1 Neznečišťujtevody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěteaplikační zařízení vblízkosti povrchové vody. /Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem a cest).OP II.st. Přípravek nenívyloučen zpoužití vochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

 Přípravek nevyžaduje klasifikaci zhlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových rostlin.Kzabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny neonikotinoidů (např. acetamiprid, thiakloprid, klothianidin, imidakloprid, thiametoxam) po sobě bez přerušení jiným insekticidem sodlišným mechanismem účinku.Nebezpečné látky obsažené vpřípravku: acetamiprid.Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití                                                                                                                                                 Působení:Acetamipridje systémově účinnýselektivníinsekticid ze skupiny neonikotinoidů, působící jako neurotoxikant, tzn.,blokuje nikotinový Ach receptor vpostsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Acetamiprid působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé iniciální–počáteční působení vporostu, dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.Návod kpoužití:plodinaškodlivý organizmusdávkováníOL(dny)poznámkabrambormandelinka bramborová0,06 kg/ha7max. 1xjádrovinymšice, vlnatka krvavá0,013 %1000 l vody/ha28max. 1xjabloňobaleč jablečný0,025 %1000 l vody/ha14max. 1xchmel otáčivýmšice chmelová0,008 %2000 l vody/ha42max. 1xokrasné rostlinymolice skleníková, mšice,mšice bavlníková včetně 0,25 kg/hanebo 0,04 %3max. 2xrajče pouze ve skleníkumšice0,125 kg/ha nebo 0,02 %3max. 2xpaprika pouze ve skleníkumšice0,125 kg/ha nebo 0,02%3max. 2xokurka pouze ve skleníkumšice0,125 kg/ha nebo 0,02%3max. 2xřepka olejkakrytonosec řepkový,krytonosec čtyřzubý0,12 kg/haATmax. 1xblýskáček řepkový0,08-0,1 kg/haATmax.1xbejlomorka kapustová, krytonosec šešulový0,15-0,18 kg/haATmax. 1xAT-ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikacea sklizní.Maximální počet ošetření řepky olejky 3x vprůběhu vegetace.Dávku vrámci uvedeného rozpětí volíme podle intenzity předpokládaného výskytu.Aplikační dávka pro chmel: 200-2000 l/haPřípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.Dávkování postřikové kapaliny:Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části. Při postřiku dbejte narovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.Tabulka ochranných vzdáleností stanovených sohledem na ochranu necílových organismů:plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%Ochranná vzdálenost od povrchové vody sohledem na ochranu vodních organismů (m)řepka olejka4444

 

Podobné produkty

 • insekticid yoroi Kód: BY532YO
  Yoroi 0,5 kg
  Objednáno (1 ks) Značka: Bayer spol. s r.o. Záruka: 2 roky

  Systémově účinný selektivní insekticid Yoroi k hubení širokého spektra živočišných škůdců řepky olejky, máku setého, brambor, slunečnice, jádrovin, peckovin, chmele, zeleniny, drobného ovoce a okrasných rostlin.

  1 919 Kč bez DPH 2 322 Kč
 • Mospilan sumiagro Akce Kód: SU 0500 MO
  MOSPILAN 20 SP - 0,5 kg mandelinka
  Na dotaz Značka: Sumi Agro Czech Záruka: 24
  Insekticid proti mšice chmelová, bejlomorka, krytonosec, mandelinka, obaleč, molice, vlnatka atd.

  1 790 Kč bez DPH 2 166 Kč
Hmotnost 1 kg
Objem 0,5 kg
Účinná látka acetamiprid 200 g/kg
Výrobce Dow AgroSciences, Corteva

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: