Zavíječ zimostrázový je nepřítel buxusů

Zavíječ zimostrázový (invazní druh motýla z jihovýchodní Asie) je nejvýznamnější škůdce buxusů. Zpravidla má 2 generace do roka, při teplém podzimu se mohou částečně vylíhnout i housenky třetí generace. Přezimují housenky, které zahajují na jaře žír podle průběhu počasí od poloviny března do počátku dubna, žír housenek druhé generace probíhá od konce června do srpna. Žír housenek začíná uvnitř keře, kde je těžko pozorovatelný je velmi rychlý, proto se napadení často zjistí, až je keř silně poškozen a dochází k jeho odumírání. Řešení proti zavíječi mohou být aplikace těchto přípravků:

Lepinox - biologický insekticidní přípravek proti housenkám škodlivých motýlů řádů Lepidoptera na okrasných, ovocných dřevinách, v zelenině, aj.

Karate - postřik musí proniknout dovnitř keře (aplikujte ze všech stran!), aby zasáhl housenky. K ošetření použijte osvědčený insekticid Karate se Zeon technologií 5 CS v dávce 3 ml/10 l vody, aplikujte do počátku skanutí. POZOR: Neošetřujte při teplotách vyšších 22 °C!