Yoroi 0,5 kg

Neohodnoceno
 
 

Systémově účinný selektivní insekticid Yoroi k hubení širokého spektra živočišných škůdců řepky olejky, máku setého, brambor, slunečnice, jádrovin, peckovin, chmele, zeleniny, drobného ovoce a okrasných rostlin.

Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 1 919 Kč bez DPH
2 322 Kč    
Kód produktu BY532YO
Značka Bayer spol. s r.o.
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
 

Systémově účinný selektivní insekticid Yoroi ve formě vodorozpustného prášku (SP) určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců řepky olejky, máku setého, brambor, slunečnice, jádrovin, peckovin, chmele, zeleniny, drobného ovoce a okrasných rostlin.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Registrované plodiny

  • Řepka
  • Brambor
  • Jádroviny, peckoviny
  • Chmel
  • Okrasné rostliny

Účinné látky

  • acetamiprid 200 g/kg

Balení

HDPE dóza 0,5 kg

NÁVOD KPOUŽITÍ/ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ:

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organizmus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny) 3) Poznámka

Brambor - mandelinka bramborová 0,06 kg/ha 73) max. 1x

Jádroviny - mšice, vlnatka krvavá0,013 %1000 l vody/ha283) max. 1xjabloňobaleč jablečný0,025 %1000 l vody/ha143) max. 1x

chmel otáčivý - mšice chmelová 0,008 % 2000 l vody/ha 423) max. 1x

okrasné rostliny - molice skleníková, mšice, mšice bavlníková včetně 0,25 kg/hanebo 0,04 %33) max. 2x

rajče pouze ve skleníku – mšice 0,125 kg/ha nebo 0,02 %33) max. 2x

paprika pouze ve skleníku - mšice0,125 kg/ha nebo 0,02 %33) max. 2x

okurka pouze ve skleníku - mšice0,125 kg/ha nebo 0,02 %33) max. 2x

řepka olejka - krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý 0,12 kg/haAT3) max. 1x

řepka olejka - blýskáček řepkový 0,08-0,1 kg/haAT3) max.1x

řepka olejka - bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový 0,15-0,18 kg/haAT3) max. 1xOL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní AT –ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

VarováníH302 Zdraví škodlivý při požití.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P330 Vypláchněte ústa.P391 Uniklý produkt seberte.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředíP501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Hmotnost 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: