Jednoduchá úprava pH vody nebo tank-mixu

Měřili jste si někdy pH vody nebo následného tank mixu pesticidů a listových hnojiv, víte o kolik se vám zvedne pH po přidání například bóru. Vysoké pH může být jednou z příčin špatného příjmu prvků a horší účinnosti pesticidů.

Vysoké pH můžete jednoduše snížit přidáním přípravku PekaCid, což je formulace 0-60-20.

https://www.e-agro.cz/pekacid-0-60-20-25-kg/

Výhody hnojiva Nova PeKacid:

  • snižuje pH vody (okyselující efekt) a neutralizuje obsah hydrogenuhličitanů H2CO3 (změkčuje vodu)
  • je zdrojem fosforu a draslíku
  • lze jej mísit v nádrži i s látkami obsahujícími vápník

 

Název produktu

Složení (NPK)

Dávkování (kg/ha)

Nova PeKacid

0-60-20

0,3 - 1

 

Jedinečnost Nova PeKacidu spočívá nejen v jeho účinnosti, ale také v překvapivě nízkých nákladech na hektar.

 Proč je důležité používat Nova PeKacid jako fosforečné hnojivo u ozimé pšenice?

Vedle dusíku je i fosfor u ozimé pšenice důležitým faktorem, který zvyšuje výnos. Fosfor hraje důležitou roli v podzimní období (do začátku zimy) v podpoře kořenového rozvoje a k optimalizaci využití energie v zimním období. Stejně důležitý je i na jaře ve fázi odnožování a sloupkování. Maximálního účinku dosáhneme aplikací fosforu ve správný čas/ve správné vývojové fázi. Půda může obsahovat vysoké množství fosforu (přesné údaje získáte z analýzy půdy, která se doporučuje provádět jednou za tři roky), nicméně pouze 5% z toho množství jsou rostliny schopné přijmout. Nepříznivé podmínky jako je teplota nebo pH půdy mohou příjem fosforu ještě zhoršit. V takovém případě je řešením aplikace fosforu na list. V podmínkách, kdy dochází k blokování příjmu fosforu kořeny, nebo chceme-li dodat extra dávku fosforu, by se měla použít aplikace na list. Nova PeKacid je krystalické fosforečno-draselné hnojivo s obsahem NPK 0-60-20. Je dokonale rozpustné a poskytuje rostlinám snadno dostupný fosfor a draslík. Listovou výživu, včetně produktu Nova PeKacid, lze zřídka kdy aplikovat bez mísení s dalšími pesticidy. Nicméně vysoké pH vody a obsah hydrogenuhličitanů HCO3 mohou účinnost těchto pesticidů negativně ovlivnit. Aplikací Nova PeKacidu získáte nejen výborný zdroj fosforu, ale také vhodně upravíte pH vody a obsah hydrogenuhličitanů, čímž zvýšíte účinnost aplikovaných produktů v ekonomicky výhodném poměru nákladů na hektar.