Bude na jaře problém se sveřepy v obilninách ?

Jarní aplikace herbicidů proti sveřepům

Sveřepy, především sveřep jalový patří mezi plevele, které se začaly rychle šířit ve všech oblastech pěstování obilnin. Nejprve zaplevelí okraje pozemku a postupně se rozšíří plošně.

Pokud ozimá pšenice, žito nebo tritikale nebyly odpleveleny v podzimním období, je nejvhodnějším řešením TM Orcane 50 g/ha s Corellem 125 g/ha a smáčedlem Šaman 0,4 l/ha. Tato kombinace vyhubí nejenom sveřepy, ale i ostatní plevele přítomné na pozemku včetně chundelky a ovsa. Pokud je na pozemku přítomný pýr, tak již v daném roce nebude pokračovat v růstu. Musí být ale v době ošetření vzešlý.

Jestliže byla ozimá pšenice, žito či tritikale odpleveleno již na podzim a na pozemku zůstaly jen sveřepy, případně vzchází svízel, výdrol slunečnice, řepky, brukvovité plevele apod. postačuje aplikace samotného Corella v dávce 250 g/ha se smáčedlem Šaman 0,4 l/ha

Herbicid Corello při aplikaci proti sveřepům nedoporučujeme aplikovat v DAM 390

Aplikace Orcane, ani Corella není možná v ozimém ani jarním ječmeni nebo v ovsu !!!!!!