Nedostatek vody můžete řešit retenční nádrží

V minulých článcích jsme psali o velkých retenčních nádržích Genap, které jsou využívány ke kapkovým závlahám. Dnes si představíme menší nádrže na 25.000 l, které jsou vhodné na zadržení a skladování vody v zemědělských areálech. Pokud máte stáje, seníky a haly je ideální zachytit dešťovou vodu ze střech a v sezóně ji použít do postřikovačů. Samozřejmě se dají nádrže dopouštět i z jiného vodního zdroje.

Nádrže Agrimaster a AquaBank mohou být jednoplášťové nebo dvouplášťové s potrubím plnícím a sacím nebo jen se spodní výpustí. Dvouplášťové můžete využít i jako sklad kapalných hnojiv, někdo tam skladuje Dam nebo rozpouští močovinu.

Více informací získáte na t.: 730 516 521 nebo e-agro@seznam.cz

agrimaster_dvou_jedno_plast