Lynx 5 l - proti chorobám řepky

Neohodnoceno
 
Novinka Tip Efekt lupa
 
Širokospektrální fungicid do řepky ozimé se silným morforegulačním účinkem v řepce.
Dostupnost Skladem (1 ks)
Běžná cena 6 401 Kč
Ušetříte 1 199 Kč (–18 %)
Cena 4 299 Kč bez DPH
5 202 Kč    
Kód produktu DOW 130015 LX
Značka Dow AgroSciences
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
 

Lynx širokospektrální fungicid do řepky ozimé se silným morforegulačním účinkem v řepce. V obilninách specialista na fusária v klasech. Registrován i proti moniliózám v peckovinách.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Postřikový fungicidní přípravek ve formě vodní emulze k ochraně řepky proti houbovým chorobám, peckovin proti monilióze, chmele proti padlí chmelovému a pšenice ozimé proti klasovým fuzariózám.

Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru houbových patogenů a dlouhou dobu trvání účinku. V řepce působí kromě Phoma lingam (fomová hniloba), Sclerotinia sclerotiorum (hlízenka obecná) a Alternaria brassicae (čerň řepková) také proti Botrytis cinerea (plíseň šedá), Cylindrosporium concentricum, Erysiphe cruciferarum, Mycosphaerella brassicicola, Pseudocercosporella capselae a Verticillium dahliae.

Fungicid zároveň vykazuje růstově-regulační efekt, který v případě podzimního použití omezuje vybíhání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti řepky proti vyzimování. Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.

V peckovinách je vedle použití proti monilióze (Monilinia spp.) současně účinný také proti Blumeriella jaapii (skvrnitost listů třešně a višně), Gnomonia erythrostoma (hnědnutí listů meruňky), Sphaerotheca pannosa (padlí broskvoně), Taphrina deformans (kadeřavost broskvoně), Tranzschelia spp. (rez slivoně) a Botryotinia fuckeliana (plíseň šedá).

Doporučení

Řepka
Fomová hniloba kořenového krčku a stonku (Phoma lingam)
- na podzim, ve stadiu 4 až 8 listů, tj. cca do poloviny října
- na jaře po nástupu vegetace až do začátku kvetení (BBCH 57), nejlépe před objevením vrcholového pupenu
Dávka se volí podle síly infekčního tlaku choroby.

Hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum), Čerň řepková (Alternaria brassicae)
- od stadia BBCH 55, nejlépe však v době plného květu, když je 50–60 % květů otevřených, při respektování ochranné lhůty
Maximální počet aplikací během vegetace: 2.

Morforegulační efekt
Podzimní ošetření
Pro efektivní využití všech vlastností přípravku Lynx je nejlépe ošetřit porosty ve fázi 4–5 listů dávkou 0,5 l/ha. Pokud dojde k ošetření později, je nutné přidat na každý další vyvinutý list 0,1 l/ha.
Při pozdějších ošetřeních bujně rostoucích porostů nebo při napadení fomovou hnilobou je vhodné dávku zvýšit až na 0,75–1 l/ha.
Důležitá pro reakci rostlin na dodaný regulátor je dostatečná listová plocha a denní teplota po aplikaci nad 10 °C, při které rostliny ještě intenzivně vegetují.

Lynx na podzim
- podporuje tvorbu růžicového habitu - rostlina je optimálně připravena pro přezimování = silný kořen + kompaktní listová růžice
- rostliny mají výrazně bohatší kořenový systém (lepší příjem vody a živin) a silně vyvinutý kořenový krček
- dochází ke zpomalení prodlužovacího růstu lodyhy i listů = nižší poškození vyzimováním
- zvyšuje počet založených pupenů bočních větví, rostliny mají dostatek času pro založení základů budoucích větví, které tvoří výnos
- rostliny mají optimální poměr mezi podzemní a nadzemní biomasou = základní výnosotvorný prvek
- zajišťuje vyšší mrazuvzdornost, vyšší obsah sušiny, bílkovin a cukrů v rostlině
= rostliny jsou tolerantnější vůči stresovým faktorům zimního období

Jarní ošetření
Pro využití vlastností přípravku Lynx je vhodné provést aplikaci včas, to znamená v období růstu - při výšce porostu cca 30 cm.
Základní dávka pro jarní ošetření je 0,75 l/ha, kterou pro zvýšení fungicidního účinku můžeme zvýšit až na 1 l/ha. Pro optimální účinek použijte dostatečné množství vody (400 l/ha). Jarní ošetření řepky zlepšuje vitalitu porostu.

Lynx na jaře
- zkracuje stonek a zvyšuje jeho pevnost
- snižuje riziko poléhání
- přispívá k tvorbě postranních větví a zlepšuje osazení šešulemi, zvyšuje se počet květů a šešulí na rostlině = vyšší výnosy
- tvoří rovnoměrnou architekturu porostu s příznivým světelným a vzdušným režimem dochází k rovnoměrnému kvetení a dozrávání šešulí na celé rostlině
- usnadňuje sklizeň = snížení ztrát i zkrácení doby sklizně
= rostliny jsou připraveny optimálně využít svůj biologický potenciál

Ošetření v období květu v dávce 0,75–1 l /ha působí hlavně proti hlízence obecné a přispívá ke zvýšení pevnosti šešulí.

Přípravek Lynx nedoporučujeme míchat s hnojivem DAM.
Lynx je vhodné aplikovat společně s listovými hnojivy řady Wuxal.

Obiloviny
Pšenice ozimá
Lynx je určen především k ochraně klasů. V období těsně před vymetáním klasů (BBCH 47) a v průběhu metání výborně působí proti rozvoji infekce braničnatky plevové (0,8–1 l/ha), rzi pšeničné a rzi plevové (0,6–1 l/ha). Při cílené ochraně proti fuzariózám klasů v období kvetení se jedná o jediný povolený fungicid v ČR proti této chorobě v dávce 0,8–1 l/ha s nejkratší ochranou lhůtou 35 dní.
Při časných infekcích braničnatky pšeničné je možné použít Lynx v BBCH 25–31 v dávce 0,6–0,7 l/ha. Možné jsou TM s Karben Flo, prochloraz, thiophanate.

Ječmeny
Je určen zejména pro kvalitativní ošetření sladovnických ječmenů proti fuzariózám klasů v dávce 0,75–1 l/ha s OL 35 dní.

Při dřívějších aplikačních termínech lze využít spolehlivosti působení fungicidu Lynx proti rzi ječné (0,6–1 l/ha), rhynchosporiové skvrnitosti (0,6–1 l/ha), hnědé skvrnitosti a padlí travnímu (0,8–1 l/ha).

Aplikace neprovádět za intenzivního slunečního svitu a teplot přes 25 °C.

Peckoviny
Přípravek Lynx nabízí spolehlivou ochranu proti moniliovému úžehu peckovin, ale navíc díky krátké ochranné lhůtě, která činí 7 dní, umožňuje cíleně a účinně bojovat i proti moniliové hnilobě plodů peckovin. Dávka se volí v závislosti na nebezpečí výskytu škodlivého činitele. Jestliže je vývoj počasí pro infekci optimální, je vhodné použít vyšší dávku. Ošetření proti moniliové spále se provádí na počátku kvetení a při dokvétání. Ošetření proti moniliové hnilobě plodů se provádí před sklizní, eventuálně ihned pokud dojde k vážnému poškození plodů (např. kroupami), vždy při respektování ochranné lhůty přípravku.

Maximální počet aplikací během vegetace:
2 (třešně, višně, slívy),
3 (broskvoně, meruňky)
Vzhledem ke skutečnosti, že účinná látka tebuconazole nebyla v peckovinách používána, nevyskytují se kmeny patogenů s rezistencí vůči tomuto přípravku.

Chmel
Ošetření provádíme nejpozději při prvních výskytech padlí chmelového v intervalu 7–14 dní, v závislosti na průběhu počasí a síle infekčního tlaku škodlivého činitele. Množství postřikové kapaliny je nutné přizpůsobit vývojovému stadiu chmele (výška rostlin, objem zelené hmoty) v době aplikace.
Přípravek není vhodný pro ošetření na začátku vegetativní růstové fáze. Celkové množství přípravku použitého během vegetace nesmí překročit 4,5 l/ha.
Maximální počet aplikací během vegetace: 2

Popis mísitelnosti

Přípravek Lynx nedoporučujeme míchat s hnojivem DAM.
Lynx je vhodné aplikovat společně s listovými hnojivy řady Wuxal.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

PlodinaChorobaTermín aplikaceOLDávkaTank mixPostřiková kapalinaPoznámka
      PozemněLetecky 
BroskvoňMoniliový úžeh (spála) peckovin 70,75-1 l 300–1000 l Max. 3x
BroskvoňMoniliová hniloba plodů peckovin 70,75-1 l 300–1000 l Max. 3x
ChmelPadlí chmelové 210,075 % 300-1000 l/ha  
Ječmen jarníFusariózy klasů 350,75-1 l  40-80 l 
Ječmen jarníFusariózy klasů 350,75-1 l  40-80 l 
Ječmen ozimýFusariózy klasů 350,75-1 l  40-80 l 
MeruňkaMoniliový úžeh (spála) peckovin 70,75-1 l 300–1000 l Max. 3x
MeruňkaMoniliová hniloba plodů peckovin 70,75-1 l 300–1000 l Max. 3x
Okrasné rostlinySkvrnitost listůpreventivně nebo při prvním výskytu choroby21 l 0,1 % - do skanutí   Max. 2x, interval 7-14 dnů, pozemně - postřik, rosení; venkovní a chráněné porosty,Citlivost: není známa, před ošetřením ověřit na malém vzorku rostlin, minor. reg.: Svaz školkařů ČR a Svaz květinářů a floristů
Pšenice ozimáFusariózy klasů 351 l  40-80 l 
ŘedkevHlízenka obecná55 BBCH, ve fázi 65 BBCH nejlépeAT1 l   platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití, max. 2×
ŘedkevČerň řepková55 BBCH, ve fázi 65 BBCH nejlépeAT1 l   platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití, max. 2×
ŘedkevFomové černání stonkunejlépe do doby před objevením vrcholového pupenuAT1-1,5 l   platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití, max. 2×
Řepka olejka, jarníČerň řepková 561 l  40-80 l 
Řepka olejka, jarníFomové černání stonku 561-1,5 l  40-80 l 
Řepka olejka, jarníHlízenka obecná - řepka 561 l  40-80 l 
Řepka olejka, ozimáFomové černání stonku 561-1,5 l  40-80 l 
Řepka olejka, ozimáČerň řepková 561 l  40-80 l 
Řepka olejka, ozimáHlízenka obecná - řepka 561 l  40-80 l 
SlivoňRez slivoně 70,75-1 l 300–1000 l Max. 2x
SlivoňMoniliový úžeh (spála) peckovin 70,75-1 l 300–1000 l Max. 2x
SlivoňMoniliová hniloba plodů peckovin 70,75-1 l 300–1000 l Max. 2x
TřešeňMoniliový úžeh (spála) peckovin 70,75-1 l 300–1000 l Max. 2x
TřešeňMoniliová hniloba plodů peckovin 70,75-1 l 300–1000 l Max. 2x
VišeňMoniliový úžeh (spála) peckovin 70,75-1 l 300–1000 l Max. 2x
VišeňMoniliová hniloba plodů peckovin 70,75-1 l 300–1000 l Max. 2x

Odkaz na bezpečnostní list:

http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDAS/dh_08ba/0901b803808ba0b0.pdf?filepath=cz/pdfs/noreg/011-08001.pdf&fromPage=GetDoc
http://www.dowagro.com/czech/msds/index.htm


Hmotnost 5 kg
Objem 5 litrů
Registrace do plodin obilniny, olejniny, řepka olejka
Účinná látka prochloraz 400 g/l, propiconazole 90 g/l
Výrobce Dow AgroSciences

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: