Doporučení pro podzimní výživu řepky

Dnes publikujeme doporučení hnojiv výrobce ICL -  Agroleaf Power a Liquid do ozimých řepek (aplikace na konci září) a také využití hnojiva Nova PeKacid v polních podmínkách.

  1/ Výživové doporučení týkající se OZIMÉ ŘEPKY. Nynější výkonné hybridy řepky je nutné cíleně podporovat již v raných vývojových stádiích růstu.

Řepka dobře využívá živiny obsažené v hnojivech, zejména pokud jsou dodávány prostřednictvím listů. Konkrétně listovou (foliární) výživu použijte vždy, když jsou plodiny vystaveny zátěži (klimatické či půdní, vliv pesticidů atd.) a nemohou přijímat dostatek živin pomocí kořenů. Listová výživa dokáže stimulovat příjem minerálů z půdy a tím rostlině zajistit dodatečné živiny na podporu tvorby enzymů.

 Pro podporu počáteční fáze růstu ozimé řepky nabízíme možnost použití listového hnojiva AGROLEAF POWER, přičemž doporučujeme následující kombinaci:

 Tuto dávku doporučuji použít společně (tedy 4 kg / ha) ve fázi 6 – 8 listů, většinou jde o druhou polovinu září.

 Obsažený Fosfor podporuje tvorbu a růst kořenů a Draslík se podílí na transportu sacharidů a také působí jako regulátor svěracích buněk průduchů, čímž ovlivňuje vodní režim rostlin.

 Hnojivo AGROLEAF POWER obsahuje kromě makro-prvků a mikro-prvků v chelátové podobě také exkluzivní technologii M-77 a komplex DPI, které zajišťují dobrý příjem  a prodlouženou dostupnost mikroživin. Dalším účinkem je vysoce účinná fotosyntéza, čehož je dosaženo díky zvýšené rychlosti odpařování a vyššímu obsahu chlorofylu.

 Hnojivo Agroleaf Power lze mísit s běžnými pesticidy. Před první aplikací se doporučuje provést test vzájemné mísitelnosti v malé nádobě. Při míchání ve vodě je nutné vyčkat na plné rozpuštění hnojiva v postřikovači (čas závisí na typu aplikátoru či systému míchání).

 2/ NOVA PEKACID (0-60-20)

Význam hnojiva Nova PeKacid:

  • snižuje pH vody (okyselující efekt) a neutralizuje obsah hydrogenuhličitanů H2CO3 (změkčuje vodu), důležité je přidání například při aplikaci bóru, který zvedá pH nad 7
  • je zdrojem fosforu a draslíku lze jej mísit v nádrži i s látkami obsahujícími vápník
  • výborný poměr cena/výkon
  • Dávkování 0,5 kg / ha

 

Proč je důležité používat Nova PeKacid jako fosforečné hnojivo u ozimých obilovin a nebo u veškerých polních plodin:

Vedle dusíku je i fosfor důležitým faktorem, který zvyšuje výnos. Fosfor hraje důležitou roli v podpoře kořenového rozvoje a k optimalizaci využití energie v zimním období. Stejně důležitý je i na jaře ve fázi odnožování a sloupkování. Maximálního účinku dosáhneme aplikací fosforu ve správný čas/ve správné vývojové fázi. Půda může obsahovat vysoké množství fosforu, nicméně pouze 5% z toho množství jsou rostliny schopné přijmout. Nepříznivé podmínky jako je teplota nebo pH půdy mohou příjem fosforu ještě zhoršit. V takovém případě je řešením aplikace fosforu na list. V podmínkách, kdy dochází k blokování příjmu fosforu kořeny, nebo chceme-li dodat extra dávku fosforu, by se měla použít aplikace na list. Nova PeKacid je krystalické fosforečno-draselné hnojivo s obsahem NPK 0-60-20. Je dokonale rozpustné a poskytuje rostlinám snadno dostupný fosfor a draslík. Listovou výživu, včetně produktu Nova PeKacid, lze zřídka kdy aplikovat bez mísení s dalšími pesticidy. Nicméně vysoké pH vody a obsah hydrogenuhličitanů HCO3 mohou účinnost těchto pesticidů negativně ovlivnit. Aplikací Nova PeKacidu získáte nejen výborný zdroj fosforu, ale také vhodně upravíte pH vody a obsah hydrogenuhličitanů, čímž zvýšíte účinnost aplikovaných produktů v ekonomicky výhodném poměru nákladů na hektar.

Produktové letáky jsou v přílohách.

            3/ AGROLEAF LIQUID BALANCE (10-10-10) + komplex mikroprvků + technologie F3SurfActive (neiontový surfaktant)

tekutá NPK listová výživa + komplex stopových prvků ve formě chelátů

Balance je obohaceno o technologii F3 SurfAktive, která umožňuje lepší pokrytí, lepší přilnavost a lepší prostupnost živin do rostliny.

Doporučená dávka na podzimní aplikaci do řepek je 3 - 6 l/ha

icl_podzim_agroleaf