Desikace brambor v roce 2021

Reglone již nelze používat k desikaci brambor, co tedy použít v roce 2021. Pravděpodobně bude nejčastější mechanické ničení natě, protože chemických přípravků moc není a ty co jsou nedosahují účinnosti Reglone.

Firma SumiAgro nabízí přípravek Kabuki, který se aplikuje v dávce 0,8 l/ha max. 2x - doporučení je se smáčedlem.

Firma FMC se bude snažit zaregistrovat přípravek Spotlight Plus, který se používá v Anglii a Irsku v dávce 1 l/ha (ú.l. 60 g/l carfentrazone)

Firma Belchim má kys. pelargonovou v přípravku Beloukha, kde dávka je až 16 l/ha