Tekutá formulace molybdenu pro plodiny

Agroleaf Liquid je tekuté listové hnojivo s technologií F3. Tato technologie zajistí lepší pokrytí a ulpění listového hnojiva na listech plodin.

Pokrytí - lepší rozptýlení kapek zajistí větší kontaktní plochu pro příjem živin.

Ulpívání - prodlužuje životnost živin na povrchu listů primárně tím, že snížuje stékání postřiku zejména u listů s vyšším obsahem vosku.

Zvlhčení - zvyšuje dobu potřebnou k zaschnutí postřiku, což dává živinám delší čas na to, aby pronikly do listu.  Lze používat při vysokých teplotách, nízké vlhkosti i s malým množstvím postřiku.

Popis produktu:

Formulace listového hnojiva Moly B 4-16-4+0.1B+2Mo s vysokým obsahem P s přídavkem molybdenu a bóru.

Ideální startovací listové hnojivo pro brukvovité a olejniny (např. řepka, slunečnice)

Molybden je nezbytnou složkou dvou enzymů, které přeměňují dusičnany na dusitany a dále na amoniak, který rostliny používají k syntéze aminokyselin. Rovněž jej potřebují bakterie vážící dusík, které žijící v symbióze s luštěninami, k tomu, aby mohly vázat atmosferický dusík.  Rostliny dále používají molybden k přeměně anorganického fosforu na organickou formu, kterou obsahují.

Všeobecná doporučení:

Dávkování: 2-3 l/ha

více na https://www.e-agro.cz/agroleaf-tekuty-molybden-10-l/