DECIS forte 1 l

Neohodnoceno
 
  • 1 z 2
 

Insekticid k hubení škůdců na řepce olejce a hořčici, obilninách, luskovinách, zelenině, cukrovce, máku setém, lesknici kanárské, lničce seté a semenných porostech jetele lučního a tolice dětelové.

Dostupnost Skladem (1 ks)
Cena 2 830 Kč bez DPH
3 424 Kč    
Kód produktu BA 05 DE2
Značka Bayer spol. s r.o.
Kategorie Insekticidy proti ŠKŮDCŮM
Záruka 24
 


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Účinná látka:  deltamethrin 100 g/l

Návod k použití PlodinaŠkodlivý organizmusDávka na ha OL (dny)Poznámka

Řepka olejka ozimáDřepčíci, mšice jako přenašeči viróz62,5 ml/ha45BBCH 10–19při zjištění výskytu

Řepka olejka ozimáKrytonosec řepkový62,5 ml/ha45BBCH 30–35při zjištění výskytuŘepka olejka jarní, hořčiceDřepčíci rodu Phyllotreta75 ml/ha45BBCH 10–19při zjištění výskytuŘepka olejka, hořčiceBlýskáček řepkový75 ml/ha45BBCH 50–59podle signalizaceŘepka olejka, hořčiceKrytonosec šešulový, bejlomor-ka kapustová75 ml/ha45BBCH 65–69při zjištění výskytuPšenice ozimá, ječmen ozimýMšice jako přenašeči viróz50 ml/ha30BBCH 11–21při zjištění výskytu

Pšenice, ječmenPestřice pšeničná62,5 ml/ha30BBCH 21–29při zjištění výskytu

Pšenice, ječmen, ovesMšice62,5 ml/ha30do BBCH 83při zjištění výskytuBob, hráchListopas čárkovaný75 ml/ha7BBCH 10–19při zjištění výskytuHráchPlodomorka hrachová, obaleč hrachový62,5 ml/ha7BBCH 60–88podle signalizaceHráchKyjatka hrachová62,5 ml/ha7BBCH 30–88podle signalizaceKvěták, zelí, kapusta růžičkováHousenky, mšice, dřepčíci rodu Phyllotreta75 ml/ha7BBCH 10–49při zjištění výskytuSalátOsenice (housenky)62,5 ml/ha7BBCH 10–49při zjištění výskytuCukrovka, tuřín, vodniceDřepčíci75 ml/ha30od BBCH 10při zjištění výskytuOL - ochranná lhůta; AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizníMenšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení EP a Rady (ES) č.1107/2009 PlodinaŠkodlivý organizmusDávka na haOL (dny)PoznámkaMák setýBejlomorka maková, krytonosec makovicový75 ml/ha45podle signalizaceLesknice kanárskáKohoutek černý, kohoutek modrý, kyjatka osenní, kyjatka travní, mšice střemchová62,5 ml/haATBBCH 11–83podle signalizaceLnička setáDřepčíci rodu Phyllotreta75 ml/haATBBCH 10–19při zjištění výskytuSemenné porosty: jetel luční, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), tolice dětelováListopasi62,5 ml/haATBBCH 09–25při zjištění výskytuKyjatka hrachová75 ml/haATBBCH 11–85podle signalizace

Insekticidní přípravek veformě emulgovatelné-ho koncentrátu k hubení živočišných škůdců na řepce olejce a hořčici, obilninách, luskovi-nách, zelenině, cukrovce, máku setém, lesknici kanárské, lničce seté a semenných porostech jetele lučního a tolice dětelové. Balení a hmotnost HDPE láhev 1 l Působení přípravkuPřípravek Decis® Forte hubí škůdce jako kontaktní a požerový insekticid s repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména žravému hmyzu s čás-tečným ovicidním účinkem. Při aplikaci musí být rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin, pří-pravek nepůsobí systémově. Účinkuje i při nižších teplotách. Při vyšších aplikačních teplotách (nad 24 °C) je vhodné Decis® Forte a jiné obdobně pů-sobící přípravky (IRAC skupina 3, podskupina 3A - pyrethroidy) aplikovat po poklesu teplot, obvykle časně ráno nebo později večer. Doporučení pro aplikaci Řepka olejka, hořčice Proti dřepčíkům se Decis® Forte používá v dáv-ce 62,5–75 ml/ha, proti mšicím jako přenášečům viróz se aplikuje ve fázi děložních listů až 9 listů řepky, při výskytu. Povolena je max. 1 aplikace na podzim. Proti krytonosci řepkovému se Decis®Forte používá v dávce 62,5 ml/ha podle signalizace a výskytu při dosažení kritického čísla. Decis® Forte lze při dodrženi všech aplikačních zásad kombino-vat s fungicidy běžně používanými v řepce.Řepka olejka, hořčiceOšetřeni proti blýskáčku se provádí odzačátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky a rostliny jsou cca 20 cm vysoké až do fáze zakvétání. Přípravek účinkuje i při nízkých teplotách. Při přetrvávajícím silném napadení lze aplikaci opakovat. Doporuče-ná aplikační dávka je 75 ml/ha.Proti krytonosci šešulovému abejlomorce kapus-tové se Decis® Forte používá v dávce 75 ml/ha; ošetřuje se od fáze žlutého poupěte do konce pl-ného květu kdy 75 % okvětních lístků opadlo, nej-později při dokvétání.Řepka olejka jarní, hořčice Ošetření proti dřepčíkům rodu Phyllotreta spp. se provádí na základě signalizace na počátku vý-skytu, při novém výskytu lze po 14 dnech aplikaci opakovat.Pšenice ozimá, ječmen ozimýProti mšicím (přenášeči viróz) se aplikuje Decis®Forte na podzim při zjištění počátku výskytu. Pšenice, ječmenOšetření proti pestřici pšeničné se aplikuje na jaře na počátku líhnutí vajíček během růstové fáze od-nožování. Maximální počet aplikací 2x během ve-getace (1× na podzim). Pšenice, ječmen, oves Proti mšicím se ošetřuje podle signalizace nebo zjištění výskytu až do fáze BBCH 83 (časná těs-tovitá zralost).Bob, hráchProti listopasu čárkovanému se ošetřuje při prv-ních příznacích výskytu brouků (žír na listech). Aplikaci lze v případě silného výskytu po 2-3 týd-nech opakovat.HráchProti plodomorce hrachové se ošetřuje podle sig-nalizace, aplikaci lze opakovat při riziku dalšího napadení. Proti obaleči hrachovému na hrachu se ošetřuje podle signalizace z náletu do feromonových lapáků. Při této aplikaci je také hubena kyjat-ka hrachová. Kapusta růžičková, zelí, květákProti housenkám, mšicím, dřepčíkům rodu Phyllotreta se aplikuje Decis® Forte při prvním vý-skytu škůdců.Mák setýProti krytonosci makovicovému abejlomorce ma-kové se ošetřuje v dávce 75 ml/ha zpravidla ve fázi háčkování podle signalizace. Maximálně 1 aplika-ce během vegetace, ochranná lhůta je 45 dní.Antirezistentní strategieK zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou lát-ku typu pyrethroidu (deltamethrin, cypermethrin, alfa-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, eto-fenprox, gamma/lambda-cyhalothrin, zeta-cyper-methrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem sodlišným mechanismem účinku. Upřesnění použití Aplikační kapalinou nesmí být zasaženy necílové porosty v okolí ošetřované plochy. D-ACT insekticidní systémPřípravek Decis® Forte je součástí insekticid-ního systému D-ACT pro ochranu řepky olejky a máku setého. Tento systém zahrnuje dvě insek-ticídní látky, které se vzájemně doplňují a zajistí tak komplexní řešení. D-ACT tvořený přípravky Decis® Forte a Yoroi® působí kontaktně i systé-mově a poskytne dlouhodobou a spolehlivou in-sekticidní ochranu. Decis® Forte je bez omezení zhlediska rizika pro včely. Přípravek Yoroi® je obdobně bez omezení z hlediska rizika pro včely.Použitím kombinace přípravků Decis® Forte aYoroi® s odlišným mechanizmem účinku se vý-razně znižuje riziko tvorby rezistentních populací škůdců oproti jejich sólo aplikacím

Upozornění!

Používejte přípravek na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Hmotnost 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: