Trinity 5 l

Neohodnoceno
 
 • 1 z 2
 

Herbicid Trinity pro podzimní postemergentní ošetření ozimých obilnin proti jednoletým dvouděložným plevelům, chundelce metlici a lipnici roční.

Dostupnost Na dotaz (1 ks)
Cena 2 690 Kč bez DPH
3 255 Kč    
Kód produktu AGV 001 TRI
Značka Adama (Agrovita spol. s r.o.)
Kategorie Herbicidy proti PLEVELŮM
Záruka 24
 

Trinity 5 l - 40 g/l diflufenican, 300 g/l pedimethalin, 250 g/l chlortoluron

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

 • Výjimečný herbicid do všech ozimých obilnin
 • Tři účinky prověřené časem
  - ohromující plevelohubné spektrum včetně problematických: kakostů, zemědýmů, rozrazilů, máku, výdrolu řepky i slunečnice, violek
 • Top řešení i na rezistentní chundelku
 • Snadné a jednoduché použití
  - mísitelnost s insekticidy
  - jednoznačná dávka 2 l/ha
  - minimální omezení
 • Každá z účinných látek má jiný mechanismus účinku

 

VAROVÁNÍH351H361dPodezření na vyvolání rakoviny.Podezření na poškození plodu v těle matky.H410Vysoce toxický pro vodní organismy, sdlouhodobými účinky.P102P201P280P501Uchovávejte mimo dosah dětí.Před použitím si obstarejte speciální instrukce.Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.EUH401EUH208Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.Obsahuje pendimethalin (ISO) a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno vnávodu na použití.

Rozsah povoleného použití: PlodinaŠkodlivý organismusDávka přípravkuDávka aplikační kapalinyOLPoznámkač.ječmen ozimý,pšenice ozimá,tritikale ozimé,žito oziméchundelka metlice, lipnice roční,plevele dvouděložné jednoleté 2 l/ha200-400 l/haAT1OL = ochranná lhůtaAT ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

 

 

 

 

 


 

Hmotnost 5 kg
Objem 5 litrů

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: