Talent 10 ml

Neohodnoceno
 
 

Fungicid Talent proti strupovitosti jádrovin, moniliovému úžehu peckovin, proti padlí na jádrovinách, peckovinách a vinohradech.

Dostupnost Vyprodáno
Běžná cena 83 Kč
Ušetříte 13 Kč (–15 %)
Cena 58 Kč bez DPH
70 Kč
Kód produktu AGR18009TA2
Značka AgroBio Opava
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Fungicid Talent je fungicid proti strupovitosti na jádrovinách, padlí na jabloních, révě a jahodníku, skvrnitosti listů třešně a višně, moniliové spále višně, rzi a červené skvrnitosti na slivoních a padlím, rzím a listovým skvrnitostem na okrasných rostlinách.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní údaje:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození jater při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.Lokálně systémový fungicid proti strupovitosti na jádrovinách, padlí na jabloních, révě a jahodníku, skvrnitosti listů třešně a višně, moniliové spále višně, rzi a červené skvrnitosti na slivoních a padlím, rzem a listovým skvrnitostem na okrasných rostlinách. Obsah: Myclobutanil 200 g/l Registrované použití: Jabloň: padlí: 0,45 l/ha, max. 3× Jádroviny: strupovitost: 0,45 l/ha, max. 3× Jahodník: padlí: 0,5 l/ha, max. 3× Okrasné rostliny: padlí, rzi, skvrnitosti listů: 0,4–0,6 l/ha, v polních podmínkách, max. 3× Slivoň: červená skvrnitost, rez: 0,7 l/ha, max. 3× Třešeň, višeň: skvrnitost listů: 0,6 l/ha, max. 3× Višeň: moniliová spála: 0,7 l/ha, max. 3× Réva: padlí: 0,12–0,18 l/ha, max. 3×

Hmotnost 0.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: