Sercadis 1 l padlí, strupovitost

Neohodnoceno
 
 

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně révy a ovocných dřevin proti houbovým chorobám.

Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 4 350 Kč bez DPH
5 264 Kč    
Kód produktu BA2003SE2
Značka AgroBio Opava
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
 

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní údaje:
H351 Podezření na vyvolání rakoviny. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P280 Použivejte ochranné rukavice.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sbětný dvůr do části nebezpečnéh odpadu.
EUH208: Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-
METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek proti strupovitosti a padlí na jádrovinách a proti padlí révovému na révě vinné. Nová účinná látka!

Bezpečnostní list a etiketa ke stáhnutí ZDE

Přípravek Sercadis® obsahující účinnou látku fluxapyroxad je vysoce účinný fungicid ochraňující révu vinnou, jádroviny a brambory proti houbovým chorobám. Přípravek velmi dobře působí proti třídám hub: Ascomycetes, Basidiomycetes Deuteromycetes a Zygomycetes.

Účinná látka fluxapyroxad vykazuje výborný preventivní i kurativní účinek. Fluxapyroxad silně inhibuje klíčení spór hub, prodlužování houbových vláken, růst mycelia a sporulaci, pokrývá tedy účinně všechny fáze růstu a rozmnožování hub a zabraňuje tak vývoji houbových chorob.

Réva vinná

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí révové 0,09 l/ha do BBCH 610,15 l/ha od BBCH 61(aplikace od: 11 BBCH do: 83 BBCH)

 

Jádroviny

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí jabloňové 0,25 l/ha, od: 53 BBCH, do: 81 BBCH   3x za rok
Strupovitost 0,25 - 0,3 l/ha, od: 53 BBCH, do: 81 BBCH  

3x za rok

Hmotnost 1 kg
Objem 1 l
Výrobce Basf

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: