Protect home 10 ml - proti mouchám a švábům

Neohodnoceno
 
 

Koncentrovaný univerzální přípravek pro hubení lezoucího a létajícího hmyzu v interiérech

Dostupnost Vyprodáno
Cena 64 Kč bez DPH
77 Kč
Kód produktu 9967
Značka AgroBio Opava
Kategorie Insekticidy proti ŠKŮDCŮM
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Předat k likvidaci specializovaným organizacím, které mají oprávnění na skladování, nakládání, recyklaci či zneškodňování odpadu nebo do sběrného místa nebezpečného odpadu.


Koncentrovaný univerzální přípravek pro hubení lezoucího a létajícího  hmyzu  v interiérech.

Účinná  látka: Imidakloprid


Proti jakým škůdcům je určen?

 • lezoucímu hmyzu (mravenci)
 • létajícímu hmyzu (mouchy)


Proč jej použít?

 • pro hubení škůdců v objektech občanské vybavenosti, hotelích, výrobních závodech, skladech, komerčních objektech, kancelářích, bytech, zemědělských provozech a podobně.
 • přípravek se nesmí používat v prostorech, ve kterých se skladují a zpracovávají potraviny a v místnostech, ve kterých se vyskytují alergici
 • plná  účinnost již po 24 hodinách


Jak přípravel použít?

 • mouchy – postřikovat prosluněné části stěn, okolí oken, lamp, nosné sloupy, místa uskladnění odpadků, pokud nejsou využívány jako krmivo a další místa, kde se hromadí hmyz;
 • mravenci – postříkat cesty hmyzu: kolem podlahových lišt, dveří, okolí ventilačních kanálů a ústředního vytápění, spáry a praskliny, místa, kde se škodlivý hmyz soustřeďuje ( rohy stěn, spáry v podlaze; místa za lištami apod.).
 • Neaplikovat na plochy čerstvě vymalované, natřené vápnem nebo omítnuté plochy.
 • V případě opětovného výskytu hmyzu, opakovat zákrok.
 • Prostor může být užíván teprve po vyschnutí povrchů a důkladném vyvětrání. Minimální doba větrání místností: 1 hodina.
 • Po ukončení zákroku důkladně umýt místa potencionálního kontaktu s pokožkou nebo potravinami vodou s detergentem.


Dávkování a další aplikační poznámiky najdete v etiketě v záložce PŘÍLOHY.

 

Hmotnost 0.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: