Ukončení prodeje fungicidů Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Ridomil Gold MZ Pepite

Dne 4. 1. 2021 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2087 ze dne 14. prosince 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2/21107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky mankozeb.


Jedná se o tyto přípravky:

  • Acrobat MZ WG, v jeho dalších variantách: PROTI PLÍSNÍM (Arcobat), Zdravé rajče (Proti plísni rajčat), Zdravá réva (Proti plísni a padlí)
  • Dithane DG Neotec
  • Ridomil Gold MZ Pepite

U všech balení je stanoven doprodej (VO, MO) a jejich používání do 4.1.2022.