Dvě novinky u firmy Bayer

Do roku 2022 startuje firma Bayer s novým fungicidem Hutton Forte. Mnoho z vás má pozitivní zkušenost s Huttonem, který však bude končit (tebuconazol), proto je tu nový Hutton Forte. H. Forte obsahuje prothioconazole, spiroxamine a trifloxystrobin, registrace je do ječmene, pšenice, žita a tritikale, dávkování od 1,3 l - 1,5 l, přípravek je bez omezení v OP II. stupně podzemních a povrchových vod.

Druhou novinkou proti trávovitým plevelům je herbicid Incelo. Tento herbicid v dávce 0,2 - 0,333 kg/ha bere chundelku, ježatku, jílky, lipnice, ovessveřepy a hlavně mrvku myší ocásek. Aplikujte vždy se smáčedlem BioPower (1 l/ha).