MUSTANG FORTE 5 l

Neohodnoceno
 
  • 1 z 2
 

Všechny plevele, které ničil Mustang, hubí Mustang Forte také a lépe a navíc ještě violky, kakosty, hluchavku objímavou a další.

Dostupnost Objednáno
Běžná cena 3 570 Kč
Ušetříte 315 Kč (–8 %)
Cena 2 690 Kč bez DPH
3 255 Kč
Kód produktu DO 5 F
Značka Dow AgroSciences
Kategorie Herbicidy proti PLEVELŮM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

MUSTANG FORTE  je herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze k postemergentnímu hubení širokého spektra dvouděložných plevelů v pšenici ozimé, ječmeni ozimém, tritikale ozimém, pšenici jarní ječmeni jarním a ovsu setém.

Způsob působení:

MUSTANG FORTE je herbicid určený pro postemergentní aplikaci. Obsahuje tři účinné látky, aminopyralid náleží do skupiny pyridinkarboxylových kyselin, florasulam náleží do skupiny triazolopyrimidinů a 2,4-D do skupiny fenoxykarboxylových kyselin.

MUSTANG FORTE proniká do rostlin převážně povrchem listů a lodyh a je rozváděn akropetálně i bazipetálně. Přípravek působí jako systémový herbicid (regulátor růstu). Florasulam inaktivuje ALS enzym. Aminopyralid působí jako syntetický auxin a 2,4-D jako růstový inhibitor

Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst. Dochází k deformaci a dekoloraci listů a lodyh plevelů. Zasažené citlivé plevele přestávají po aplikaci růst, přestávají konkurovat obilnině a začínají postupně odumírat. První symptomy jsou viditelné za 2-6 dnů po aplikaci  a během následujících 4 - 6 týdnů dochází k postupnému uhynutí plevelů.

Přípravek je rozváděn také do kořenového systému, což má za následek dobrou účinnost i na vytrvalé plevele (např. na pcháč oset). Hubí jen vzešlé plevele. Teplo a vyšší vzdušná vlhkost urychlují účinek přípravku.

 

Návod k použití

1) Plodina,

oblast použití

2) Škodlivý organismus,

jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

 

OL

Poznámka

1) k plodině

2) k ŠO

3) k OL

4) Pozn. k dávkování

5) Umístění

6) Určení sklizně

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé

violka rolní, pcháč oset

1,0 l/ha

AT

1) od 1. dubna,

od: 29 BBCH,

do: 32 BBCH

 

ječmen jarní, oves setý, pšenice jarní

violka rolní, pcháč oset

0,8 l/ha

AT

1) od 1. dubna,

od: 29 BBCH,

do: 32 BBCH

 

pšenice ozim, ječmen ozim, tritikale ozim,

žito ozim

heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky

0,7 l/ha

AT

1) od 1. dubna,

od: 29 BBCH,

do: 32 BBCH

 

ječmen jarní, pšenice jarní,

oves setý

heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec

0,6 l/ha

AT

1) od 1. dubna,

od: 29 BBCH,

do: 32 BBCH

 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace  a sklizní

 

Plodina,

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen jarní, ječmen ozimý, oves setý, pšenice jarní, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

200-300 l/ha

postřik

1x

 

Upřesnění použití:

Citlivé plevele: heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, pcháč oset, svízel přítula, violka trojbarevná, violka rolní, výdrol řepky, merlík bílý, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec.

Optimální fáze plevelů při aplikaci: 2-10 pravých listů (BBCH 12-19); violky a merlík bílý do 6 pravých listů (BBCH 16); rdesno červivec a pohanka svlačcovitá do 4 pravých listů (BBCH 14).

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst (teplo, vyšší vzdušná vlhkost…).

Optimální teplota při aplikaci je 7° - 25 °C.  Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech nebo v době nočních mrazů.

 

Následné plodiny:

Po sklizni obilniny ošetřené přípravkem Mustang Forte lze na podzim vysévat pšenici ozimou, ječmen ozimý, jílek vytrvalý a řepku. Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny obilniny, jarní řepku, cukrovku a sázet brambory. Luskoviny (hrách, sója, bob, lupina, fazole), jeteloviny (jetel, vojtěška) a papriku a rajčata doporučujeme vysévat až po uplynutí 24 měsíců od aplikace.

Jestliže je nutné po aplikaci přípravku Mustang Forte ošetřenou obilninu zaorat, může následovat pšenice jarní, ječmen jarní nebo kukuřice setá po předchozím promísení půdního profilu na minimálně 10 cm.

Po ošetření obilnin přípravkem Mustang Forte mohou zůstávat po sklizni v půdě a slámě rezidua přípravku. K urychlení odbourávání těchto reziduí je třeba slámu rozřezat a co nejdříve po sklizni zapravit. Rezidua účinných látek v rostlinných zbytcích (včetně hnoje), které nejsou zcela rozloženy, mohou poškodit citlivé následné plodiny.

Nepěstujte proto citlivé plodiny na pozemcích ošetřených přípravkem Mustang Forte nebo na pozemcích kde byl použit hnůj od zvířat krmených nebo podestýlaných slámou z porostů ošetřených přípravkem Mustang Forte. Nepoužívejte slámu z porostů ošetřených přípravkem Mustang Forte ani hnůj od zvířat krmených touto slámou ke kompostování. Slámu z obilnin ošetřených přípravkem Mustang Forte nepoužívejte pro pěstování hub a jahod.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 oC) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Přípravek nelze aplikovat letecky. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

 

Antirezistentní strategie

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS, na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

 

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Plodina

bez redukce

tryska

50 %

tryska

75 %

tryska

90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé, oves setý, ječmen jarní, pšenice jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé, oves setý, ječmen jarní, pšenice jarní

5

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

 

Další omezení:

Vstup na ošetřený pozemek je možný minimálně druhý den po aplikaci.  Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se osprchujte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak po skončení práce ochranný oděv vyperte a OOPP očistěte. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody..

Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

 Příprava aplikační kapaliny:

Odměřené množství přípravku se vleje do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou. Po promíchání se nádrž doplní vodou, případně se před doplněním přidají odměřená množství dalších přípravků a obsah nádrže se před doplněním opětovně promíchá, nebo se použije předmíchávacího zařízení, je-li jím postřikovač vybaven. Při přípravě směsí je zakázáno míchat koncentráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně.

 Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!
MUSTANG FORTE je širokospektrální herbicid k postemergentnímu postřiku širokého spektra dvouděložných plevelů. Obsahuje 3 účinné látky a proto je postřik účinnějsí než původní Mustang. Výborný především na violku, pcháč oset a svízel. Obsah: 2,4-D 180 g/l, florasulam 5 g/l a aminopyralid 10 g/l Registrované použití přípravku MUSTANG FORTE : Pšenice ozim, ječmen ozim, tritikale ozim, žito ozim - heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky: 0,7 l/ha 200–300 l vody/ha, od 23 do 32 BBCH, (postemergentně, na jaře, max. 1×) Pšenice ozim, ječmen ozim, tritikale ozim, žito ozim - violka rolní, pcháč oset: 1,0 l/ ha 200–300 l vody/ha, od 23 do 32 BBCH (postemergentně, na jaře, max. 1×) Ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý - heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec: 0,6 l/ ha ,200–300 l vody/ha, od 23 do 32 BBCH (postemergentně, na jaře, max. 1×) Ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý - violka rolní, pcháč oset:0,8 l/ ha, 200–300 l vody/ha, od 23 do 32 BBCH (postemergentně, na jaře, max. 1×)

https://www.dowagro.com/cs-cz/czech/pripravky/herbicidy/mustang-forte.html

 

Hmotnost 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: