Altela 50 ml - přírodní fungicid

Neohodnoceno
 
 • 1 z 3
 

Přípravek pro omezení a zastavení houbových a bakteriálních chorob révy vinné, ovocných stromů, brambor zeleniny nebo jahod. Přírodní,

Dostupnost Na dotaz
Cena 153 Kč bez DPH
185 Kč
Kód produktu 9998
Značka AgroBio Opava
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Altela omezuje vývoj houbových chorob - plíseň bramboru, cibule, okurky, révy, rajčete a strupovitost jabloně

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní údaje:
H302 Zdraví škodlivý při požití
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinkyEUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, aby jste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P301+P312 PŘI POŽITÍ necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou – li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě


Pomocný přípravek ochrany rostlin pro omezení a zastavení houbových a bakteriálních chorob révy vinné, ovocných stromů, brambor zeleniny nebo jahod.


Jak účinkuje?

Jedná se o kontaktní  produkt,  který  zastavuje  vývoj  houbových  a  bakteriálních  chorob. Obsahuje přírodní enzymy, polyketidy, neživé bakterie, rostlinné extrakty a některé stopové prvky jako je mangan a zinek. Jedná se o významné mikroprvky pro metabolismus révy vinné i dalších rostlin. Je vhodný pro ekologické pěstování.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • réva vinná (plíseň révová)
 • ovocné stromy (strupovitost a další houbové a bakteriální choroby)
 • brambor (plíseň bramborová)
 • zelenina (plíseň bramborová, cibulová, okurková,aj.)
 • jahodník (houbové choroby)


Jak jej použít?

 • postřikem na celé rostliny (kontaktní přípravek) = nutný důkladný postřik
 • vhodný pro aplikaci na poli i ve sklenících
 • réva vinná (od fáze plného květu do konce kvetení a v době od začátku vývoje plodů)
 • ovocné stromy (od začátku kvetení)
 • brambor (od 50% porostu zapojeno)
 • zelenina (od 50% porostu zapojeno nebo stonek dosáhl 50% konečné délky
 • jahodník (od konce kvetení)
 • neaplikujte  při  vysokých  teplotách  a  za  poledního  slunečního  svitu. Dojde-li  do  48  hod  po  aplikaci  ke  srážkám,  doporučujeme ošetření opakovat.

 

Hmotnost 0.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: