Metazamix 5 l

2 hodnocení
 
 

Třísložkový herbicid do řepky Metazamix.

Dostupnost Objednáno (2 ks)
Cena 6 350 Kč bez DPH
7 684 Kč    
Kód produktu DW18003ME
Značka Dow AgroSciences
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 24
 

Metazamix herbicid proti Heřmánkům, chrpě, violky, merlíky atd.

Nový standard v herbicidní ochraně řepky. Tři účinné látky zaručují spolehlivý účinek na většinu plevelů. Aplikace se provádí do 5 dnů po zasetí nebo časně postemergentně až do fáze 5 listů řepky. Ideální partner do systému ošetření s přípravkem Belkar.  

Metazamixu se aplikuje 1 l/ha do 5 dnů od zasetí řepky a následná aplikace Belkaru 0,25 l/ha od 2. listu řepky

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku aminopyralid a metazachlor vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Spektrum účinnosti

Preemergentní aplikace:

- citlivé plevele: heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, hluchavka objímavá, chundelka metlice, chrpa polní, heřmánek pravý, mák vlčí, hluchavka nachová

- méně citlivé plevele: penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, svízel přítula, kakost dlanitosečný, hulevník lékařský, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský

Postemergentní aplikace:

- citlivé plevele: heřmánkovec přímořský, chundelka metlice, hluchavka objímavá, chrpa polní, heřmánek pravý, merlík bílý, mák vlčí, hluchavka nachová, ptačinec žabinec

- méně citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, violka rolní, svízel přítula, hulevník lékařský, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský

Pokyny pro aplikaci:

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l vody/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 1×

V řepce olejce ozimé lze Metazamix použít v preemergentní aplikaci do dvou dnů po zasetí (BBCH 00–03).

V řepce olejce ozimé lze Metazamix použít také v postemergentní aplikaci na podzim od fáze prvního pravého listu do fáze tří pravých listů (BBCH 10–13).

Přípravek Metazamix nepoužívejte preemergentně pokud řepka ozimá již začala klíčit (více než 48 hodin po setí), pokud byla plodina seta po agrotechnickém termínu, pokud není osivo v seťovém lůžku kryto 15 mm půdy, pokud se řepka ozimá pěstuje na lehkých písčitých půdách s nízkým obsahem organické hmoty nebo pokud je předpověď vydatného deště.

Postemergentní aplikace přípravku Metazamix je doporučována pokud nejsou optimální podmínky pro preemergentní aplikaci (řepka ozimá již začala klíčit, seťové lůžko není kryto 15 mm půdy, pozdní termín setí, plodinu pěstujeme na lehkých písčitých půdách s nízkým obsahem organické hmoty nebo je předpověď vydatného deště v termínu setí).

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu v podobě deformace listů.

Následné plodiny: Po normálně sklizené ozimé řepce lze pěstovat jakoukoliv plodinu.

Jestliže je v důsledku vyzimování třeba ozimou řepku zaorat, lze jako náhradní plodinu zařadit jarní obilninu, kukuřici, jarní řepku, hořčici. Před výsevem obilnin je třeba provést orbu alespoň do hloubky 15 cm.

Nepoužívejte slámu z porostů ošetřených přípravkem Metazamix pro krmení či podestýlku zvířat. Sláma z ošetřených porostů musí zůstat na poli.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem ani odparem okolní porosty, oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Čištění postřikovače:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinných látek metazachlor, pikloram a aminopyralid, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). v případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po skončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka ozimá - preemergentní aplikace
4
4
4
4
řepka olejka ozimá - postemergentní aplikace
5
4
4
4
 

 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá POST na podzim od fáze prvního pravého listu do fáze tří pravých listů (BBCH 10–13) AT 1,5 l   200–400 l   max. 1×
Řepka olejka, ozimá PRE do dvou dnů po zasetí (BBCH 00–03) AT 1,2 l   200–400 l   max. 1×

 

 

 

 

 

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

BL a Etiketa zde

Hmotnost 5 kg
Objem 5 litrů
Výrobce Dow AgroSciences

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: