INPORO Pro Sufy 2*7g + 5 ml proti mšicím

Neohodnoceno
 
 • 1 z 2
 

Pro Sufy je sada 2 přípravků proti mšicím na všech plodinách. Bez pesticidní složky. Na přírodní bázi.

Dostupnost Skladem (2 ks)
Cena 57 Kč bez DPH
69 Kč    
Kód produktu 5901
Značka AgroBio Opava
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
 

Signální slovo: Varování

 

 

 

Údaje o nebezpečnosti Silwet Star: Bezpečnostní pokyny Silwet Star:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                             

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 


 

INPORO Pro SufyINPORO Pro Sufy

 

Sada 2 přípravků proti mšicím na všech plodinách. Bez pesticidní složky. Na přírodní bázi.

 


Obsahuje:

 

 • Sufy - zeolit 100 % (hydroskopický jíl)
 • Silwet Star - heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem 80 %, alkyloxypolyethylenglykol 20 %

 


 
Jak účinkuje?

 • SUFY® je pomocný prostředek na podporu zdravotního stavu proti mšicím ve všech plodinách
 • funguje na principu hygroskopických jílů, které do své porézní struktury absorbují vlhkost
 • pokud materiál ulpí na těle mšic, mšice vysuší a zcela zahubí
 • na ostatní hmyz s pevnější kutikulou je neúčinný (užitečný hmyz)
 • Silwet Star je smáčedlo, které pomáhá udržet přípravek Sufy na mšicích =  důležité pro účinnost přírodního přípravku Sufy
 • vyšší účinnost sady za suchého a slunečného počasí
 • sada je vhodná pro všechny rostliny (proti mšicím na ovocných stromech, zelenině, okrasných rostlinách, dřevinách, pokojových rostlinách, aj. )
 • bez pesticidního účinku
 • pro celoroční použití
 • ochranná lhůta (1 den)

 


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 

 • všechny plodiny = proti mšicím 
 • zelenina
 • bylinky
 • ovocné stromy (jádroviny, peckoviny)
 • rybízy, angrešty, aj.
 • okrasné rostliny a dřeviny

 


Jak jej použít?

 

 • postřikem na škůdce
 • tank mix (smícháním) Sufy 35 g / 2 - 10 l vody / 100 m2 a Silwet Star 0,01 - 0,15 %, zpravidla 1 - 3 ml /100 m2
 • balení sáčku Sufy 7 g / 0,4 - 2 l vody / 20 m+ smáčedlo Silwet Star v dávce 0,2 - 0,6 ml / 20 m2
 • aplikace postřikem při výskytu mšic
 • interval mezi aplikacemi: 14 dní
 • Sufy se snadno rozmíchává ve vodě
 • !!! vždy použít vložené smáčedlo Silwet Star!!!!
 • vyšší účinnost za suchého slunného počasí
 • při aplikaci vždy postřikovač vystříkat, nenechávat sednout přes noc
Hmotnost 0.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: