Česneková dýmovnice - FORTEFOG Greenhouse SG

Neohodnoceno
 
 • 1 z 2
 

Česneková dýmovnice, která rozptýlí nebo vyžene škodlivý hmyz ze skleníků či foliovníků

Dostupnost Skladem (1 ks)
Cena 115 Kč bez DPH
139 Kč    
Kód produktu 9966M8
Značka AgroBio Opava
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví  škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik prolidské zdraví a životní prostředí.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí. P261Zamezte vdechování dýmu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oblek/ochranné brýle.
P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody.
P30 5+P351+ P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vod ou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nsazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501Odstraňte obal vsouladu se zákonem. 

 

Česneková dýmovnice, která rozptýlí nebo vyžene škodlivý hmyz ze skleníků či foliovníků.


Účinná látka:  česnekový olej 63 g/kg


Jak účinkuje?

 • obsahuje česnekový olej - velmi silné aroma
 • zvyšuje obranyschopnost pěstovaných rostlin ve skleníku nebo fóliovníku proti škodlivým organizmům
 • dým rozežene škodlivý hmyz (mšice, molice)  ze skleníků a foliovníků


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 • pro všechny rostliny pěstované ve skleníku nebo fólivoníků (rajčata, okurky, papriky, aj.)
 • škodlivý hmyz (mšice, molice)

 


Jak jej použít?

 • balení (30 g) na 20 m3
 • aplikace proveďte v pozdním odpoledni nebo ráno, za klidného počasí a při teplotě nad 16 °C
 • několik hodin před ošetřením řádně zalijte všechny rostliny, aby kořeny rostlin byly mokré, listy rostlin však musí být při dýmování suché
 • umístěte dýmovnici na nehořlavou podložku na zem doprostřed skleníku či foliovníku (počet dýmovnic se vypočítá dle kubatury ošetřovaného prostoru)
 • před zapálením dýmovnici řádně protřepte, aby se uvolnil její obsah
 • poté odstraňte plastové víčko a zapalte vyčnívající knot
 • dýmovnice musí vždy celá vyhořet
 • je určena pouze pro jedno použití
 • při zapalování postupujte směrem ke dveřím, abyste nepracovaliv dýmu
 • produkt hoří bez plamene za vzniku hustého bílého dýmu
 • zavřete za sebou dveře ošetřovaného prostoru
 • ponechte skleník/foliovník uzavřený nejméně 4 hodiny (během této doby nesmí do ošetřovaného prostoru NIKDO vstoupit)
 • bez ochranné lhůty

 

 

 

Hmotnost 0.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: