Výskyt viróz v řepce na Rakovnicku

Dle testování UKZUZ

Virózy na řepkách listopad 2018

Výsledky potvrdily pozitivní nález viru TuYV na 94 lokalitách, tedy v 87,9 % případů. Za pozitivní byl považován nález viru alespoň u jednoho z odebraných listů řepky. Vir v mšicích byl detekován na 70 lokalitách. Na 4 lokalitách nebylo možné mšice otestovat díky nízkému počtu. U dvou z těchto lokalit byl ale i přes to potvrzen vir i v rostlinách (tzn. i přes nízký výskyt mšic v porostu byly rostliny napadené virem TuYV). Pouze na 9 lokalitách byly viruprosté jak rostliny, tak mšice (okr. Beroun, Břeclav, Havlíčkův Brod, Most, Rakovník, Třebíč, Ústí nad Labem, Vyškov). V odebíraných vzorcích dominovala mšice broskvoňová, mšice zelná byla nalézána pouze v jednotkách případů, případně se jednalo o směsné kolonie obou druhů.

Tedy okres Rakovník bez nálezu.