Totální herbicid Touchdown jeho povolení.

Touchdown Quattro - totální herbicid (glyfosát)
 
Na portálu UKZÚZ je zveřejněna platnost stávajícího povolení u přípravku Touchdown Quattro do 31.12. 2018.
 
Společnost AgroBio Opava má na UKZÚZ v Brně zažádáno o obnovení povolení. V této chvíli čekáme na stanovisko od UKZÚZ. Nicméně, nepozději do 31.12.2018 (předpokládáme, že to bude dříve), musí dát stanovisko, za jakých podmínek bude případné povolení na tento totální herbicid prodlouženo.
Očekává se omezení v některých aplikacích, jako desikace před sklizní, či některé plošné aplikace.
 
Tento stav, ale v tuto chvíli neznamená, že by se Touchdown po 31.12.2018 již nemohl prodávat. Může nastat situace, že se bude moci prodávat s upravenou etiketou.
 
Jakmile budeme mít z UKZÚZ jasné stanovisko, budeme vás neprodleně informovat.