Agroleaf vyvážené hnojivo Balance 10 l

3 hodnocení
 
 

Agroleaf Liquid Balance je vysoce kvalitní tekutá NPK listová výživa s vyváženým obsahem živin se smáčedlem.

Dostupnost Objednáno
Cena 610 Kč bez DPH
738 Kč
Kód produktu ICL19210BA
Značka ICL Specialty Fertilizers
Kategorie Hnojiva
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Agroleaf Liquid Balance 10 + 10 + 10 + mikroprvky

 

Doporučení výživy

Dávka,

l/ha

Množství vody

l/ha

Koncentrace (%) Doba

Plodící zelenina

 

3-6 300-600 1

Zakořenění a vegetativní růst,

1-2 krát

Brukev, květák, brokolice

 

3-6 300-600 1 Po uzavření řádku, 2-3 krát
Cibule, česnek 3-6 300 - 600 1 Při 8-9 listech, 1-2 krát

Měkké ovoce, sady, vinice

 

1-4 600-1000 0,2-0,4

Vegetativní růst

1-2 krát

Obiloviny 3-6 200-300 1,5-2 Druhé internodium - praporcový list
Kukuřice 3-6 200-300 1,5-2 Při 8-10 listech
Řepka 3-6 200-300 1,5-2 Na podzim nebo brzy z jara
Slunečnice 3-6 200-300 1,5-2

Při 4-6 listech

Okrasné rostliny 2-3 600-1000 0,3

V průběhu celého cyklu,

2-3 krát

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody.

Agroleaf Liquid Balance je vysoce kvalitní tekutá NPK listová výživa s vyváženým obsahem živin. Produkt je obohacen komplexem stopových prvků ve formě chelátů. Produkt Agroleaf Liquid Balance vyniká čistotou a vysokou kvalitou živin a rostlinám v různých vývojových fázích je schopen poskytnout vyváženou výživu. Jeho účinek ještě zvyšuje technologie F3 SurfActive a specifický komplex stopových prvků ve formě chelátů

SLOŽENÍw/w g/l10 127 CELKOVÝ DUSÍK (N)10% močovinový N (N-NH2)10 127 OXID FOSFOREČNÝ (P2O5), vodorozpustný 4.36% fosfor (P)10 127 OXID DRASELNÝ (K2O), vodorozpustný8.3% draslík (K)0.020 0.254 Bór (B)0.002 0.025 Měď (Cu) EDTA0.060 0.762 Železo (Fe), HEEDTA0.030 0.381 Mangan (Mn), EDTA0.001 0.012 Molybden (Mo)0.015 0.190 Zinek (Zn), EDTA

CHARAKTERISTIKA PRODUKTUBalení : 1 x 10 litrůKód produktu : 3165.03.10GApH : 6,5EC (mS/cm) při 1 g/l : 0,42Hustota (při 25ºC), g/ml : 1,27

 
Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 - Zdraví škodlivý při požití
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H272 - Může zesílit požár; oxidant
Obsahuje Nitric acid ammonium calcium salt
Bezpečnostní pokyny:
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P221 - Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály
 
 

  

Hmotnost 11 kg
Objem 10 litrů
Výrobce ICL

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: