Agroleaf vyvážené hnojivo Balance 10 l

1 hodnocení
 
 

Agroleaf Liquid Balance je vysoce kvalitní tekutá NPK listová výživa s vyváženým obsahem živin se smáčedlem.

Dostupnost Skladem (> 10 ks)
Cena 455 Kč bez DPH
551 Kč    
Kód produktu ICL19210BA
Značka ICL Specialty Fertilizers
Kategorie Hnojiva
Záruka 24
 

Agroleaf Liquid Balance 10 + 10 + 10 + mikroprvky

 

Doporučení výživy

Dávka,

l/ha

Množství vody

l/ha

Koncentrace (%) Doba

Plodící zelenina

 

3-6 300-600 1

Zakořenění a vegetativní růst,

1-2 krát

Brukev, květák, brokolice

 

3-6 300-600 1 Po uzavření řádku, 2-3 krát
Cibule, česnek 3-6 300 - 600 1 Při 8-9 listech, 1-2 krát

Měkké ovoce, sady, vinice

 

1-4 600-1000 0,2-0,4

Vegetativní růst

1-2 krát

Obiloviny 3-6 200-300 1,5-2 Druhé internodium - praporcový list
Kukuřice 3-6 200-300 1,5-2 Při 8-10 listech
Řepka 3-6 200-300 1,5-2 Na podzim nebo brzy z jara
Slunečnice 3-6 200-300 1,5-2

Při 4-6 listech

Okrasné rostliny 2-3 600-1000 0,3

V průběhu celého cyklu,

2-3 krát

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody.

Agroleaf Liquid Balance je vysoce kvalitní tekutá NPK listová výživa s vyváženým obsahem živin. Produkt je obohacen komplexem stopových prvků ve formě chelátů. Produkt Agroleaf Liquid Balance vyniká čistotou a vysokou kvalitou živin a rostlinám v různých vývojových fázích je schopen poskytnout vyváženou výživu. Jeho účinek ještě zvyšuje technologie F3 SurfActive a specifický komplex stopových prvků ve formě chelátů

SLOŽENÍw/w g/l10 127 CELKOVÝ DUSÍK (N)10% močovinový N (N-NH2)10 127 OXID FOSFOREČNÝ (P2O5), vodorozpustný 4.36% fosfor (P)10 127 OXID DRASELNÝ (K2O), vodorozpustný8.3% draslík (K)0.020 0.254 Bór (B)0.002 0.025 Měď (Cu) EDTA0.060 0.762 Železo (Fe), HEEDTA0.030 0.381 Mangan (Mn), EDTA0.001 0.012 Molybden (Mo)0.015 0.190 Zinek (Zn), EDTA

CHARAKTERISTIKA PRODUKTUBalení : 1 x 10 litrůKód produktu : 3165.03.10GApH : 6,5EC (mS/cm) při 1 g/l : 0,42Hustota (při 25ºC), g/ml : 1,27

 
Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 - Zdraví škodlivý při požití
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H272 - Může zesílit požár; oxidant
Obsahuje Nitric acid ammonium calcium salt
Bezpečnostní pokyny:
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P221 - Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály
 
 

  

Hmotnost 11 kg
Objem 10 litrů
Výrobce ICL

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: