Bellis 3x8 g

Neohodnoceno
 
 

Fungicidní přípravek proti skládkovým chorobám jádrovin, padlí jabloňovému a strupovitosti.

Dostupnost Skladem (2 ks)
Běžná cena 132 Kč
Ušetříte 26 Kč (–20 %)
Cena 88 Kč bez DPH
106 Kč    
Kód produktu AGB18SC3
Značka AgroBio Opava
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
 

ilustrační foto !!!

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv.
P391 Uniklý produkt seberte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování
P501Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.


Fungicidní přípravek proti skládkovým chorobám jádrovin, padlí jabloňovému a strupovitosti.

Účinná látka:  boskalid 252 g/kg, pyraklostrobin 128 g/kg


Jak účinkuje?

Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Účinná látka pyraklostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • jádroviny (padlí, strupovitost, skládkové choroby)


Jak jej použít?

  • padlí jabloňové, strupovitost – aplikace při nebezpeční infekce nebo při vydané signalizaci v BBCH54 – 85:

BBCH54 - fáze myšího ouška
BBCH85 - pokročilé zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení

  • skládkové choroby - aplikace před sklizní v BBCH77 – 85:

BBCH77 - plod dosahuje asi 70% konečné velikosti
BBCH85 - pokročilé zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení

  • maximální počet aplikací 4x
  • postřik opakujte po 8-14 dnech
  • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

 

Hmotnost 0.1 kg
Objem 10 ml

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: