Bellis 3x8 g

Neohodnoceno
 
 

Fungicidní přípravek Bellis proti skládkovým chorobám jádrovin, padlí jabloňovému a strupovitosti.

Dostupnost Momentálně nedostupné
Běžná cena 132 Kč
Ušetříte 26 Kč (–20 %)
Cena 88 Kč bez DPH
106 Kč
Kód produktu AGB18SC3
Značka AgroBio Opava
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

ilustrační foto !!!

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv.
P391 Uniklý produkt seberte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování
P501Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.


Fungicidní přípravek proti skládkovým chorobám jádrovin, padlí jabloňovému a strupovitosti.

Účinná látka:  boskalid 252 g/kg, pyraklostrobin 128 g/kg


Jak účinkuje?

Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Účinná látka pyraklostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • jádroviny (padlí, strupovitost, skládkové choroby)


Jak jej použít?

  • padlí jabloňové, strupovitost – aplikace při nebezpeční infekce nebo při vydané signalizaci v BBCH54 – 85:

BBCH54 - fáze myšího ouška
BBCH85 - pokročilé zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení

  • skládkové choroby - aplikace před sklizní v BBCH77 – 85:

BBCH77 - plod dosahuje asi 70% konečné velikosti
BBCH85 - pokročilé zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení

  • maximální počet aplikací 4x
  • postřik opakujte po 8-14 dnech
  • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

 

Hmotnost 0.1 kg
Objem 10 ml

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: