ATAK Odpuzovač divoké zvěře 500 ml

Neohodnoceno
 
Novinka Efekt lupa
 • 1 z 3
 

Odpuzovač divoké zvěře Atak (srnky, divočáky, zajíce, aj.). Ochrana proti okusu, ohryzu nebo poškození pozemku.

Dostupnost Skladem (1 ks)
Cena 310 Kč bez DPH
375 Kč    
Kód produktu AGR5932
Značka AgroBio Opava
Kategorie Insekticidy proti ŠKŮDCŮM
Záruka 2 roky
 

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

 

Signální slovo: Varování

 

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

Přírodní odpuzovač srnek, divočáků, zajíců a další divoké zvěře (proti okusu, ohryzu, poškození pozemku, zahrady).


Proč jej použít?

 • jeho vůně je pro srnky, divočáky, zajíce a další divokou zvěř velmi nepříjemná a zvěř tato vůně velmi odpuzuje
 • potlačuje nechtěný okus, ohryz nebo jiné škody způsobené divokou zvěří
 • je určen pro použití v exteriéru k vytvoření pachových ohradníků = vytvoří pachovou bariéru která odradí srnky, divočáky, zajíce od vstupu do zahrady, vinohradu, ovocných sadů, apod.
 • vhodný také při výsadbě nových stromů= ochrana proti okusu
 • vhodný pro použití v lesnictví a dřevařství, vinařství, ovocnictví, zahradnictví
 • celoroční použití (bez ohledu na teplotu)

 


Jak jej použít?

 • odpuzovač divoké zvěře je připraven k použití
 • namočte houbičku (nebo hadřík) do přípravku (spotřeba: cca 20 ml) a upevněte ji ve výšce 50 cm až 1 metru na plotové sloupky, sloupky ve vinohradu nebo dřevěné laťky, které zapíchnete do země
 • k bezpečnému vymezení prostoru doporučujeme upevnit houbičky (nebo hadříky) ve vzdálenosti 3 až maximálně 6 metrů od sebe
 • pachový ohradník vytvořte kolem oblasti, která má být chráněna (min. 1-2 metry od chráněného pozemku), např. ve vinohradu, ovocném sadu houbičky připevníte pouze k vnějším sloupkům
 • odpuzující účinek nastane ihned
 • podle počasí odpuzující účinek přetrvá až po dobu 3 týdnů = poté naneste přípravek opět na houbičku (nebo hadřík). V závislosti na počasí opakujte aplikaci v kratším intervalu.
 • neaplikujte přípravek na živé rostliny
 • balení je na 100 m délky chráněného pozemku

 

Naše doporučení:

Divoká zvěř reaguje třemi smysly: pachový, vizuální a pomocí sluchu

 • pachový smysl: použití tohoto přípravku (aroma zvěř odpuzuje) - klidně na níže uvedené pásky, pohybující se předměty
 • hluk (sluch): použití různých hliníkových pásků, které při pohybu vydávají zvuk, hluk
 • vizuální smysl: pohybující se hliníková páska nebo různé tvary z reflexních materiálů, které odráží světlo a zároveň se při větru pohybují (vydávají zvuk). Vizuální smysl může vytvářet klidně i jen namočený hadřík, který se pohybuje ve větru.

 Pro úspěšné odpuzování divoké zvěře proto přihlédněte ke všem těmto smyslům.

 Upozornění: Nikdy neaplikukjte na pevné části, např. ploty. Díky silnému aroma, byste se nemuseli zápachu zbavit!  Doporučujeme používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, aj.= kvůli silnému aromatu)!

 

 

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 
Hmotnost 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: