Agroleaf tekutý molybden 10 l

Neohodnoceno
 
 

Agroleaf Liquid Molybden je tekuté listové hnojivo s obsahem molybdenu a bóru a smáčedlem F3

Dostupnost Skladem (1 ks)
Cena 1 095 Kč bez DPH
1 325 Kč    
Kód produktu ICL19310FE2
Značka ICL Specialty Fertilizers
Kategorie Hnojiva
Záruka 24
 

Agroleaf Liquid MolyB - 4-16-4+0.1B+2Mo

agroleaf Moly B je vysoce kvalitní tekuté listové NPK hnojivo obohacené bórem a vysoce koncentrovaným molybdenem

Toto hnojivo bylo vyvinuto pro plodiny s vysokými nároky právě na tyto dva stopové prvky – bór a molybden, a pro rychlé řešení nápravy v případě jejich nedostatku. Molybden je nedílnou součástí dvou enzymů, které přeměňují amoniak na dusitany
a dále na dusičnany, které rostliny používají k syntéze aminokyselin. Také jej potřebují dusík vázající bakterie žijící v symbioze s luštěninami, aby mohli vázat atmosferický dusík. Rostliny také využívají molybden při přeměně anorganického fosforu na jeho organickou formu. Jeho účinek ještě zvyšuje technologie F3 SurfActive.

Doporučení výživy

Dávka,

l/ha

Množství vody

l/ha

Koncentrace (%) Doba

Plodící zelenina,

brambory

0,5-1

300-600

250-300

0.2

0,2-0,3

V průběhu celého cyklu.

U polních plodin

po uzavření řádků

Luštěniny (sója)

1-2 300 0,3-0,7 Při 6 listech

Zelí, květák, brokolice

 

1-3 300-600 0,3-0,5 Od 6-8 listů, 2-3 krát

Řepka

0,5-1

1-2

200-300

0,25-0,5

0,3-0,7

Na podzim

Na jaře, do kvetení,

2 krát

Slunečnice 1-3 200-300 0,5-1 Při 4-6 listech
Cukrová řepa 1-3 250-400 0,4-0,8 Při 6-8 listech
Pícniny 0,5-1 200-300 0,25-0,3

V průběhu celého cyklu,

2-3 krát

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody.

 

Density kg/l

1.23

pH 1 g/l

5.2

Celkový dusík (N) 4%
Amoniakální dusík (NH4-N) 2,6%
Močovinový dusík (Ur-N) 1,4%
Fosfor (P) 7,0%
rozpustný 7,0%
Draslík (K) 3,3%
rozpustný 3,3%
Bór (B) 0,10%
rozpustný 0,10%
Molybden (Mo) 2,000%
rozpustný 2,000%
 • Lepší pokrytí
  Technologie F3 dokáže snížit povrchové napětí jednotlivých kapek postřiku, a proto mohou živiny lépe pokrýt plochu listů. Výsledkem je větší ošetřená plocha listu, a tím pádem i lepší možnost příjmu živin.
   
  Lepší přilnavost
  Pokud zejména na voskovitých listech postřik s živinami lépe ulpí, méně kapek z listů steče nebo se odrazí. Celkové ztráty jsou tak menší a více živin zůstane na listech.
   
  Lepší dostupnost živin
  Technologie F3 umožňuje na povrchu listů tvorbu menších živinových usazenin, které se po opětovném smočení reaktivují (např. při vysoké vzdušné vlhkosti). Předejde se tím výparu a listová aplikace tak zajistí výživu na delší dobu.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 - Zdraví škodlivý při požití
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H272 - Může zesílit požár; oxidant
Obsahuje Nitric acid ammonium calcium salt
Bezpečnostní pokyny:
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P221 - Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály
 
 

  

Hmotnost 11 kg
Objem 10 litrů
Výrobce ICL

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: