Zdravá meruňka proti spále a mrazu

Neohodnoceno
 
 • 1 z 2
 

Souprava přípravků (Signum a Champion 50 WG) pro ošetření meruněk proti moniliové spále a k ochraně květů meruňky

Dostupnost Skladem (1 ks)
Cena 85 Kč bez DPH
103 Kč    
Kód produktu AG21ME
Značka AgroBio Opava
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
 

PROTI Moniliové spále a k ochraně květů proti mrazu (Zdravá meruňka souprava) - Signum 7,5 gramu + Champion 10 gramů

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní souprava proti moniliové spále a k ochraně květů meruněk proti mrazu.


Účinné látky:
 • Signum -  boskalid, pyraklostrobin
 • Champion 50 WG - hydroxid měďnatý


Jak účinkuje?

 • Signum - fungicidní přípravek proti moniliové spále

Působí systémově, vykazuje preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

 • Champion 50 WG - fungicidní přípravek k ochraně květů meruněk proti mrazu

Hydroxidměďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku.

 

Pro jaké rostliny a problémy?

 1. meruňka
 • moniliová spála
 • ochrana květů meruněk proti mrazu


Jak ji použít?

 • 1. ošetření: Champion 50 WG. Aplikujte 1-2 dny před předpokládanými jarními mrazy.
 • 2. ošetření: Signum. Aplikujte při počátku kvetení.
 • 3. ošetření: Signum. Aplikujte při dokvétání.
 • souprava je vždy na 5 l aplikační kapaliny / ošetření
Hmotnost 0.2 kg

Spála meruněk


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: