Propulse 5 l

Neohodnoceno
 
 

Systémový fungicid Propulse ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně řepky olejky, kukuřice, slunečnice, máku a hořčice proti houbovým chorobám

Dostupnost Na dotaz (1 ks)
Cena 7 800 Kč bez DPH
9 438 Kč    
Kód produktu 5605
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
 

Systémový fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně řepky olejky , kukuřice, slunečnice, máku a hořčice proti houbovým chorobám

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Plodina  Škodlivý organizmus Dávka na ha OL (dny)
Poznámka
Řepka olejka
,

Hlízenka obecná alternário-
vá skvrnitost, plíseň zelná,

 

Fomová hniloba ,

0,8–1,0 l 56 Jaro (BBCH 55–

 

 

1,0 l 56 Podzim (BBCH 14–19)69)

 

 

 

 

Kukuřice

 
Spála kukuřičná,
helmintospóriová skvrnitost
listů, skvrnitost kukuřice
(Kabatiella zeae)
1,0 l AT BBCH 30–69, 1×
Mák setý Helmintosporióza máku 1,0 l 56 BBCH 16–65, 1×
Slunečnice
Fómová hniloba slunečnice,
červenohnědá skvrnitost
slunečnice, hlízenka obecná,
alternáriová skvrnitost slu-
nečnice, plíseň šedá
0,8–1,0 l 28 BBCH 19–69, 1×

Optimalizované složení

Suspenzní koncentrát

Registrované plodiny

  • Obilniny
  • Řepka
  • Kukuřice
  • Brambor

Aktivní složky

  • fluopyram 125 g/l
  • prothioconazole 125 g/l

Velikosti balení

HDPE kanystr 5 l

Účinná látka
fluopyram 125 g/l
prothioconazole 125 g/l
Systémový fungicid ve formě suspenzního
koncentrátu k ochraně řepky olejky , kukuřice,
slunečnice, máku a hořčice proti houbovým
chorobám.
Balení
HDPE kanystr 5 l
Působení
Propulse® je kombinovaný fungicidní přípravek ob-
sahující účinnou látku fluopyram ze skupiny pyridi-
nyl-ethyl-benzamidů a prothioconazole ze skupiny
triazolinthionů.
Fluopyram je translaminárně působící účinná lát-
ka, proniká do vnitřních pletiv, zabraňuje klíčení
spor a růstu mycelia původců houbových chorob.
Způsobem účinku je řazena mezi zástupce inhibi-
torů respirace (komplex II - SDH inhibitor). Brání
přenosu elektronů v respiračním řetězci enzymu
sukcinát dehydrogenázy (SDH). Patří do chemické
skupiny pyridinyl-ethyl-benzamidů. Fluopyram pro-
niká do vnitřních pletiv a je translaminárně rozvá-
děn. Vyznačuje se dlouhodobou účinností proti řadě
chorob. Významná je zejména vysoká míra účinnos-
ti proti hlízence obecné, ale i řadě ostatních chorob
řepky a dalších plodin.
Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergoste-
rolů, kde inhibuje demethylaci lanosterolu na pozi-
cích 14 nebo 24 methylen dihydrolanosterolu. V ko-
nečném důsledku působení chybějí houbovému
patogenu závěrečné produkty biosyntézy sterolů
nutné k výstavbě buněčných membrán. Houba se
nemůže dále vyvíjet a odumírá. Má protektivní,
kurativní i eradikativní účinek. Po aplikaci rychle
proniká do vodivých pletiv ošetřovaných rostlin a je
akropetálně pozvolněji transportován uvnitř částí
rostlin. Proniká i do těch částí rostlin, které nebyly
postřikem přímo zasaženy. Má velmi dobrou odol-
nost proti smyvu případnými dešťovými srážkami
po aplikaci. Jedná se o velmi účinnou a osvědčenou
fungicidní látku známou z několika dalších fungicid-
ních přípravků.
Odlišný mechanismus účinku zabezpečuje snížení
rizika rezistence a pomocí synergického působení
účinných látek je v přípravku Propulse® zajištěna
vysoká jistota fungicidního zásahu. Pohyb účinných
látek zabezpečuje ochranu i v těch částech rostli-
ny, které nebyly při aplikaci přímo zasaženy. Vedle
vlastní fungicidní ochrany působí Propulse ® přízni-
vě také na zpevnění šešulí řepky olejné, a tím také
na snížení sklizňových ztrát.
Odstup srážek: 1 hodina
Doporučení pro aplikaci
Řepka olejka
Základní indikací pro použití Propulse® je boj proti
hlízence obecné, alternáriové skvrnitosti, plísni zelné
a dalším chorobám řepky v období před květem, až
po ochranu šešulí. Aplikace se provádí od BBCH 55
(na hlavním květenství se oddělily jednotlivé květy), až
po BBCH 69 (konec květu). Optimální aplikační termín
s ohledem na vývojový cyklus hlízenky je v období
opadávání prvních květních plátků - období plného
květu (BBCH 65). Vzhledem ke dlouhodobému půso-
bení Propulse® je však možno přistoupit i k časnějším
aplikačním termínům. Doporučená základní dávka
Propulse® je 0,8 l/ha. Zvýšení dávky až na 1 l/ha je
vhodné zejména při velmi časných aplikačních termí-
nech před květem, kdy je předpoklad potřeby dlouhé
perzistence účinných látek na rostlinách, nebo při
předpokládaném mimořádném tlaku hlízenky, alter-
nárie a dalších chorob.
V případě potřeby ochrany řepky ozimé proti fo-
mové hnilobě a dalším chorobám je možné použít
Propulse® také na podzim (BBCH 14–19). Tato apli-
kace zabezpečuje udržení vynikajícího zdravotního
stavu řepky před nástupem zimy a výrazně snižuje
nebezpečí vyzimování.

Propulse® je tolerantní vůči včelám. Aplikaci je
vhodné provádět za příznivých klimatických pod-
mínek při teplotách do 25 °C. Propulse ® je možné
aplikovat například s insekticidem Biscaya®<span style="left: 302.04p

Hmotnost 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: