MOSPILAN 20 SP - 180 g mandelinka

Neohodnoceno
 
 

Insekticid proti mšice chmelová, bejlomorka, krytonosec, mandelinka, obaleč, molice, vrtule třešňové

Dostupnost Momentálně nedostupné
Cena 695 Kč bez DPH
841 Kč
Kód produktu SU180MO
Značka Sumi Agro Czech
Kategorie Insekticidy proti ŠKŮDCŮM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Systémově účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku (SP) určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, molic a mšic na okrasných rostlinách.Nové balení vodorozpustný sáček 180 gramů

Obsah: Acetamiprid 20 % (200g/kg)

H302 Zdraví škodlivý při požití. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobý mi účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Působení přípravku

Mospilan 20SP je systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů. Působí jako neurotoxikant, tzn.blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Přípravek působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců rozhodujících zemědělských plodin.
Spektrum živočišných škůdců citlivých k Mospilanu 20 SP

Řepka olejná

Krytonosec řepkový – Ceutorhynchus napi
Krytonosec čtyřzubý – Ceutorhynchus quadridens
Blýskáček řepkový – Meligethes aeneus
Krytonosec šešulový – Ceutorhynchus obstrictus
Bejlomorka kapustová – Dasyneura brassicae
Dřepčík černý/černonohý – Phyllotreta atra/nigripes
Krytonosec zelný – Ceutorhynchus pleurostigma
Osenice polní – Agrotis segetum
Pilatka řepková – Athalia rosae
Jádroviny

Mšice jabloňová/jitrocelová – Aphis pomi/Dysaphis plantaginea
Vlnatka krvavá – Eriosoma lanigerum
Obaleč jablečný - Cydia pomonella
Pilatka jablečná – Haplocampa testudinea
Zobonoska jablečná/ovocná – Coenorhinchus aequatus/Rhynchites bacchus
Květopas jabloňový – Anthonomus pomorum
Peckoviny

Pilatka švestková/žlutá – Haplocampa minuta/flava
Štítenka zhoubná - Quadraspidiotus perniciosus
Vrtule třešňová – Rhagoletis cerasi
Květopas peckový - Anthonomus rectirostris
Zobonosky - Rhynchitinae
Brambory

Mandelinka bramborová – Leptinotarsa decemlineata
Mšice broskvoňová – Myzus persicae
Mšice řešetláková – Aphis nasturtii
Chmel

Mšice chmelová – Phorodon humuli
Mák

Bejlomorka maková - Dasineura papaveris
Mšice maková - Aphis fabae
Krytonosec makovicový - Neoglocianus maculaalba
Zeleniny

Mšice zelná – Brevicoryne brassicae
Bělásek zelný/řepový/řepkový – Pieris brassicae/rapae/napi
Květilka zelná/cibulová/řepná – Delia radicum/antiqua/Pegomya betae
Třásněnka zahradní/západní - Thrips tabaci/Frankliniella occidentalis
Molice skleníková – Trialeurodes vaporarium
Mšice broskvoňová/mšice bavlníková – Myzus persicae/Aphis gossypii
Okrasné rostliny

Molice skleníková – Trialeurodes vaporarium
Mšice broskvoňová/bavlníková – Myzus persicae/Aphis gossypii
Třásněnka zahradní/západní – Thrips tabaci/Frankliniella occidentalis
Puklice švestková – Eulecania corni
Vlnatka krvavá – Eriosoma lanigerum
Návod k použití

plodina škodlivý organizmus dávkování OL poznámka
brambor mandelinka bramborová 0,06 kg/ha 14
jádroviny mšice, vlnatka krvavá 0,013 % 28
jabloň obaleč jablečný 0,025 % 28
chmel otáčivý mšice chmelová 0,008 % 42
okrasné rostliny molice skleníková, mšice,včetně mšice bavlníkové 0,25 kg/ha(0,04 %) 3
rajče mšice 0,125 kg/ha (0,02 %) 7 max. 2 aplikace
paprika mšice 0,125 kg/ha (0,02%) 7 max. 2 aplikace
okurka mšice 0,125kg/ha (0,02%) 7 max. 2 aplikace
řepka olejka krytonosec řepkový,krytonosec čtyřzubý 0,12kg/ha AT max. 1 aplikace
blýskáček řepkový 0,08-0,1 kg/ha AT max.1 aplikace
bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový 0,15-0,18 kg/ha AT max. 1 aplikace
Rozšířené použití přípravku povolené dle §37 zákona č. 326/2004 Sb.:

plodina škodlivý organismus dávkování OL poznámka
mák setý bejlomorka maková 0,150 kg/ha
300 lit. vody/ha AT 1) od: 55 BBCH do 61 BBCH
3) podle signalizace, max. 1x
peckoviny štítenka zhoubná 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha AT 3) podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf,
max. 1x
třešeň, višeň zobonosky 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha 14 podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků,
max. 2x
květopas peckový 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha 14 podle signalizace, max. 1x
vrtule třešňová 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha 14 podle signalizace, max. 1x
slivoň zobonosky 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha 14 podle signalizace, nejpozději na začátku růstu plůdků,
max. 1x
slunečnice potemník písečný 0,150 kg/ha
300-500 l vodz/ha AT od BBCH10 do BBCH39
podle signalizace, max. 1x
slunečnice klopušky, třásněnky 0,150 kg/ha
300-500 l vodz/ha AT od BBCH 10 do BBCH 65
podle signalizace, max. 1x
Aplikační poznámky

Řepka olejná — jarní aplikace

Maximální počet ošetření řepky olejky 3x v průběhu vegetace.
Doporučený termín aplikace proti stonkovým krytonoscům je jako tzv. 2. postřik kolem pol.dubna nebo jako 1. postřik v případě, že z nějakých důvodů (mokro, vítr, čas) nebyl uskutečněn 3-5 dnů po náletu před kladením vájíček (od pol. do konce března). Dávka 120g/ha. Lze mísit s DAM 390, herbicidy, fungicidy, list. hnojivy, růst. regulátory. Tato aplikace je vynikající zejména na mladé vylíhlé larvy (zkrácení požerového kanálku), kde se plně projeví systémový účinek přípravku, navíc tato aplikace vzhledem k 2-3 týdennímu reziduálnímu efektu zasáhne i první nálety blýskáčka řepkového event. šešulových škůdců.

Blýskáček řepkový

Doporučená aplikace podle signalizace od základu květenství řepky do fáze BBCH 59-60 (větve 1. řádu/poč.kvetení). Doporučená dávka je 80-120g/ha podle tlaku škůdce a dalších uvažovaných insekticidních aplikací v porostu. Obecně vyšší dávka má delší reziduální účinek a nepatrně rychlejší počáteční působení. Přípravek má poněkud pomalejší nástup účinnosti 1.-3. den po aplikaci, od 5.-7.dne se plně projevuje systémový účinek. Vyšší dávka opět výrazněji ovlivní vliv na šešulové škůdce, zejména krytonosce šešulového, který napadá porosty téměř současně s blýskáčkem.

Šešuloví škůdci

Doporučení optimálního termínu aplikace závisí na mnoha faktorech. Proti krytonosci šešulovému, který může být v porostu již před květem, postačuje provedený zásah proti blýskáčku. Při masivním výskytu převládajícím nad blýskáčkem nutno aplikovat samostatně v dávce 120g/ha.

Bejlomorka kapustová

Doporučená aplikace zejména v rámci minimální technologie zpracování půdy je od fáze žlutého poupěte do konce plného květu, preferenčně pak v období plného květu. Doporučená dávka je 120-200g/ha podle tlaku škůdce, vyšší dávka prodlužuje reziduální účinek, zvětšuje účinek na larvy bejlomorky v šešulích; pro urychlení účinku lze doporučit TM Mospilan 20 SP 120g/ha + pyretroid v poloviční až plné dávce. Sólo aplikace i TM jsou relativně neškodné pro včely. Tyto aplikace je možno výhodně — po vyzkoušení - kombinovat s ošetřením proti hlízence (např. Mospilan + Decis/Karate+Horizon 250EW).

Jádroviny

Proti květopasu jabloňovému se doporučuje vyšší dávka 250g/ha na základě zjištěného počtu brouků po oklepu větví podle sumy teplot, možný termín ošetření je od rašení do fáze růž. poupě (BBCH 51-59, nejoptimálněji v BBCH 54 myší ouško), vždy do počátku květu. Proti mšicím se doporučuje dávka 120g/ha před květem, optimálně v BBCH 56-57zelené/růžové poupě. Lze kombinovat s ošetřením proti květopasi. V případě vlnatky krvavé postačuje 120g/ha pro jarní postřik, kdy nymfy vylézají do korun, pro pozdější postřik během vegetace dávku zvýšit na 150-200g/ha + kvalitní pokrytí porostu.

Obaleč jablečný

Doporučený termín ochrany je v dávce 250g/ha po vrcholu letové vlny škůdce, vždy do období počátku líhnutí larev. Optimálně fáze vajíčka červený prstenec - černá hlavička.

Pilatky

Aplikace přípravku obecně po opadu květních plátků dle zjištěného počtu vajíček nakladených na mladé plůdky. Nejoptimálnější termín v dávce 120g/ha je při zjištění dvou červených skvrnek (oček zárodku) u poloviny hodnocených vajíček. Za 1-2 dny po dosažení černých oček se larva zavrtává do plodů a poté se doporučuje dávka 250g/ha nebo hloubkově působící přípravek.

Zobonosky

Doporučená dávka je 250g/ha.Lze kombinovat s ošetřením proti obaleči jablečnému nebo pilatkám. Při nižším tlaku zobonosek postačuje 1 ošetření (lépe proti pilatce, lze i obaleč), při vyšším tlaku zobonosek lze využít 2 aplikací proti pilatce (1. proti pilatce, 2. za 7-10dní proti zobonosce).

Peckoviny

Ošetření proti dospělcům vrtule třešňové v dávce 250g/ha se doporučuje provádět podle signalizace kontrolou dospělců na žlutých lepových deskách, proti mladým larvám v době max. nakladení vajíček. Při větším tlaku škůdce a u pozdnějších odrůd se doporučuje postřik ve stejné dávce po 10-14 dnech opakovat. Proti pilatce švestkové se doporučuje dávka 120g/ha na konci kvetení slivoní, v době opadu korunních plátků.

Mospilan 20 SP – účinnost v % proti vrtuli třešňové (Rhagoletis cerasi) 2005
4 registrační pokusy (Chmelařský institut Žatec, výzkumný ústav ovocnářský Holovousy, SIPHV Brno)

var./lok. 1 2 3 4 průměr
kontrola 0 0 0 0 0
Mospilan 20 SP 150g 92 91 87 87 89,25
Mospilan 20 SP 2x150g 98 97 94 99 97,00
Mospilan 20 SP 200g 96 95 88 90 92,25
stand. 0,2 l 88 92 90 94 91,00
Aplikace v době max. líhnutí larev, BBCH 76-81.

Brambory

Doporučená dávka vody je 400-600l/ha. Na mandelinku bramborovou je doporučená dávka 60-80g/ha podle tlaku škůdce. Přípravek je vysoce účinný na nejvíce škodlivé larvy III. a IV.instaru L3/L4, současně účinkuje na brouky. V teplejších a nižších polohách s možností 2 (3) generací škůdce za rok je výhodnější vyšší dávka 80g/ha, kdy se současně prodlužuje reziduální účinek na cca 3 týdny. Ve vyšší dávce 100-120g/ha lze použít v množitelských porostech proti přenašečům viróz, mšici broskvoňové a řešetlákové. Výhodou je systémové působení v nově narostlých částech, reziduální působení 2 - 3 týdny podle podmínek, možnost kombinací s fungicidy proti plísni, selektivita vůči přirozeným nepřátelům obou skupin (denivky, střevlíci, slunéčka, pavoukovití aj.), využití při vyšších teplotách nad 25°C.

Mák

Proti bejlomorce makové ošetřujte v dávce 150g/ha; dávka aplikační kapaliny je 300 l/ha. Termín aplikace: podle signalizace BBCH 55 - BBCH 61. Přípravek je účiný i proti mšici makové v dávce 120g/ha v období po sekundárním přeletu při napadení 5% a více rostlin na pozemku; a krytonosci makovicovému (škodí dospělci okusem listů a stonků, ale hlavně larvy, které se líhnou v tobolkách a vyžírají základy semen), ošetření v dávce 120g/ha by mělo směřovat do fáze háčkování (BBCH 47-49) při prvních zjištěných požercích na květních stvolech a pokud možno na počátku líhnutí mladých larev v makovicích, kdy se nejlépe projeví systémový účinek přípravku.

Chmel

Podle intenzity výskytu a signalizace mšice chmelové je optimálním termínem aplikace závěr vegetativní růstové fáze, tedy cca období 2.dekáda června - 1.dekáda července, ale vždy pouze do květu. 1 aplikace během vegetace. Doporučená dávka je 0,008%, tj. 160g/ha při dávce vody 2000 l/ha.

Zeleniny

Ochrana proti mšicím jen v případě silného tlaku. Výhodou je systémové působení přípravku v těžko dostupných místech napadení (záhyby, úžlabí listů aj.). Dávka 120g/ha, 600l vody/ha, max. 2 aplikace/veget.období. Nejúčinnější ochrana proti běláskům v období líhnutí mladých larev v dávce 120g/ha. Proti květilkám je účinný pouze postřik (event. opakovaný) v době hromadného náletu škůdců, nejpozději pak při zjištění nakladených vajíček či prvních min na listech (nepoužívat jako půdní aplikaci, zálivka aj.). Proti molici skleníkové a třásněnce zahradní je doporučená dávka 250g/ha, nutné střídání s přípravky s odlišným mechanismem působení, v případě velmi odolného přenašeče viróz — třásněnky západní — je doporučená dávka 300-350g/ha.

Okrasné rostliny

Doporučená dávka přípravku je 120g/ha (mšice), 250g/ha (molice, puklice),v případě třásněnek lze použít až dávku 300g/ha. Doporučené množství vody je 600l/ha. Aplikace při prvních zjištěných výskytech. Doporučené střídání s přípravky s jiným mechanismem působení (Vertimec, Talstar aj.).

Slunečnice

Proti potemníku písečnému, klopuškám a třásněnkám je doporučená dávka přípravku 0,150 g/ha, 300-500 lit. vody/ha. Aplikujte postřikem podle signalizace, max. 1x za vegetační sezónu.


Hmotnost 0.4 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: