MERPAN 80 WG 5 x 20 g - náhrada fundazolu

Neohodnoceno
 
 

Fungicid ve formě ve vodě dispergovatelného mikrogranulátu určený k ochraně jádrovin, révy vinné a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.

Dostupnost Skladem (1 ks)
Běžná cena 180 Kč
Ušetříte 8 Kč (–4 %)
Cena 142 Kč bez DPH
172 Kč    
Kód produktu AGME 229
Značka AgroBio Opava
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
 

Fungicidní přípravek k ochraně ovocných dřevin, okrasných rostlin, zeleniny a révy proti houbovým chorobám

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek k ochraně jádrovin a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.


Účinná látka:  kaptan


Jak účinkuje?

Merpan 80 WDG je kontaktní fungicid s preventivním účinkem potlačující růst mycelia a vytváření výtrusů houbových patogenů rostlin.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • jádroviny (strupovitost)
  • okrasné rostliny (skvrnitost listů)


Jak jej použít?

  • postřikem
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Obsah: Captan 80 %
Registrované použití:

Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Balkonové rostliny / Listové skvrnitosti 15 / 7,5 l vody  
Brukvovitá zelenina / Padání klíčních rostlin 15 / 0,75 m2 nevyžaduje
Hrušeň / Moniliová hniloba plodů 15 / 5-7,5 l vody 35
Hrušeň / Strupovitost hrušně 15 / 5-7,5 l vody 35
Jabloň / Moniliová hniloba plodů 15 / 5-7,5 l vody 35
Jabloň / Strupovitost jabloně 15 / 5-7,5 l vody 35
Konifery / Hnědnutí listů 15 / 7,5 l vody  
Květiny / Listové skvrnitosti 15 / 7,5 l vody  
Okrasné rostliny a dřeviny / Hnědnutí listů jehličnanů (thuje) 15 / 7,5 l vody 3
Okrasné rostliny a dřeviny / Choroby hlíz a cibulí 15 / 7,5 l vody nevyžaduje
Okrasné rostliny a dřeviny / Listové skvrnitosti 15 / 7,5 l vody 3
Okurky, tykvovitá zelenina / Vadnutí okurky 15 / 1,5-6 l vody nevyžaduje
Orchideje / Skvrnitosti listů 15 / 7,5 l vody  
Vinná réva / Plíseň révy 15 / 7,5 l vody 28-stolní, 35-moštové

 

Hmotnost 0.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: