MERPAN 80 WG 3x5 g - náhrada fundazolu

Neohodnoceno
 
Tip Efekt lupa
 

Fungicidní přípravek Merpan určený k ochraně jádrovin, révy vinné a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.

Dostupnost Skladem (6 ks)
Běžná cena 59 Kč
Ušetříte 17 Kč (–28 %)
Cena 35 Kč bez DPH
42 Kč    
Kód produktu L F 166
Značka LOVELA Terezín s.r.o.
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
 

Fungicidní přípravek merpan k ochraně ovocných dřevin, okrasných rostlin, zeleniny a révy proti houbovým chorobám

Obsah: Captan 80 %
Registrované použití:

Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Balkonové rostliny / Listové skvrnitosti 15 / 7,5 l vody  
Brukvovitá zelenina / Padání klíčních rostlin 15 / 0,75 m2 nevyžaduje
Hrušeň / Moniliová hniloba plodů 15 / 5-7,5 l vody 35
Hrušeň / Strupovitost hrušně 15 / 5-7,5 l vody 35
Jabloň / Moniliová hniloba plodů 15 / 5-7,5 l vody 35
Jabloň / Strupovitost jabloně 15 / 5-7,5 l vody 35
Konifery / Hnědnutí listů 15 / 7,5 l vody  
Květiny / Listové skvrnitosti 15 / 7,5 l vody  
Okrasné rostliny a dřeviny / Hnědnutí listů jehličnanů (thuje) 15 / 7,5 l vody 3
Okrasné rostliny a dřeviny / Choroby hlíz a cibulí 15 / 7,5 l vody nevyžaduje
Okrasné rostliny a dřeviny / Listové skvrnitosti 15 / 7,5 l vody 3
Okurky, tykvovitá zelenina / Vadnutí okurky 15 / 1,5-6 l vody nevyžaduje
Orchideje / Skvrnitosti listů 15 / 7,5 l vody  
Vinná réva / Plíseň révy 15 / 7,5 l vody 28-stolní, 35-moštové

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Hmotnost 0.1 kg
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
Avatar autora Evuadueuohefa 3.4.2019 02:45
d3d3LmUtYWdyby5jeg## ozubesami-a.anchor.com [URL=http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ozubesami-u]ozubesami-u.anchor.com[/URL] http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ozubesami-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ozubesami-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ozubesami-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ozubesami-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ozubesami-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ozubesami-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ozubesami-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ozubesami-t inibagal
Odpovědět
Avatar autora Ezaduj 3.4.2019 02:45
d3d3LmUtYWdyby5jeg## edasuqoga-a.anchor.com [URL=http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#edasuqoga-u]edasuqoga-u.anchor.com[/URL] http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#edasuqoga-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#edasuqoga-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#edasuqoga-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#edasuqoga-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#edasuqoga-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#edasuqoga-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#edasuqoga-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#edasuqoga-t uegicafa
Odpovědět
Avatar autora Iquditoe 3.4.2019 02:44
d3d3LmUtYWdyby5jeg## izenedew-a.anchor.com [URL=http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izenedew-u]izenedew-u.anchor.com[/URL] http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izenedew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izenedew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izenedew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izenedew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izenedew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izenedew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izenedew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#izenedew-t asigazaij
Odpovědět