Keeper Liquid herbicid do brambor 10 ml

Neohodnoceno
 
 

Listový a půdní herbicid keeper Liquid proti dvouděložným plevelům v rajčeti, bramborách a mrkvi.

Dostupnost Skladem (2 ks)
Cena 69 Kč bez DPH
83 Kč    
Kód produktu AGB5295KL
Značka AgroBio Opava
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
 

 

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P501 Nepoužitý přípravek v původním obalu a prázdné obaly od přípravku odevzdejte na odstranění v místě sběru speciálního domovního odpadu (vytvořeného pro tento účel v rámci třídění odpadů příslušnou samosprávou - informujte se u orgánu místní
zprávy)! Nebo odstraňte v souladu se zákonem 185/2001 Sb.z, o odpadech.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.


Listový a půdní herbicid proti dvouděložným plevelům v rajčeti, bramborách a mrkvi.

 


Účinná látka: metribuzin 600 g/l

 


Jak účinkuje?

 

Keeper Liquid je listový a půdní herbicid. V případě, že plevele teprve klíčí, působí výhradně prostřednictvím půdy. Při aplikaci na vzešlé plevele se navíc plně uplatní působení listovou plochou. Plevelohubný účinek přípravku trvá až 12 týdnů, podle druhu půdy, půdní vlhkosti a teploty. Přípravek má široké spektrum účinnosti, spolehlivě hubí většinu dvouděložných plevelů.

 


Pro jaké rostliny je registrován?

 

 • brambory
 • rajčata
 • mrkev
 • Spektrum účinnosti: Plevele citlivé: zemědým lékařský, violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavky, prlina polní, heřmánkovec nevonný, kopřiva žahavka, rozrazil rolní, rozrazil perský, starček obecný, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pěťour maloúborný, merlík bílý
  Plevele méně citlivé: opletka obecná

 


Jak jej použít?

 • rajče – výsadby (jednorázová aplikace před výsadbou)
 • mrkev - jednorázová aplikace postemergentně (po vzejití mrkve - ve fázi mrkve 5-6 pravých listů)
 • brambor - jednorázová aplikace, před vzejitím bramboru( po poslední proorávce naslepo) nebo jednorázová aplikace po vzejití brambor (při výšce rostlin bramboru max. 13-15 cm)
 • předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami nebo zálivkou
 • na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti
 • herbicidní film nesmí být bezprostředně po aplikaci přípravku porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

 

Hmotnost 0.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: