Aliette 80 WG 5 kg - proti plísni na okurkách

Neohodnoceno
 
  • 1 z 2
 
Postřikový přípravek k ochraně rostlin proti houbovým chorobám na jahodníku a tykvovitých zeleninách.
Dostupnost Na dotaz (1 ks)
Cena 5 800 Kč bez DPH
7 018 Kč    
Kód produktu BA 008 AT
Značka Bayer spol. s r.o.
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
 

Postřikový přípravek k ochraně rostlin proti houbovým chorobám na jahodníku a tykvovitých zeleninách.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Aliette®80 WGFungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí kochraně chmele, jahodníku, tykvovité zeleniny, révy vinné,okrasných rostlin, jádrovin, papriky ve skleníku, okurky, salátu, ovocných a okrasných školekproti houbovým chorobám.PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELENázev a množství účinné látky:fosetyl-Al 800 g/kg(80%hmot.)VarováníH319Způsobuje vážné podráždění očí.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P391Uniklý produkt seberte.P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.SP1Neznečišťujtevody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení vblízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem a zcest).SPo5Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.OP II.st.Přípravek je vyloučen zpoužití v ochranném pásmu II. st. zdrojů povrchové vody

Způsob působeníAliette 80 WG je systémově působící fungicidní přípravek ze skupiny fosfonátů(FRAC číslo 33), podskupinaethyl-fosfonáty. Mechanismy působení přípravku jsou přímé a nepřímé. Přímé působení omezuje klíčení zoosporangia, blokuje růst mycelia a částečně omezuje i sporulaci houbových patogenů. Nepřímé působení stimuluje zvýšení reakční odolnostirostlinných pletiv protiinfekci houbových chorob pomocí tvorby rostlinných obranných látek -elicitorů, specificky ovlivňujících biochemické obranné procesy rostlin, zejména metabolismus aminokyselin a skladbu bílkovin.Přípravekje velmi rychle přijímán jak nadzemními částmi rostlin, tak i kořeny. V rostlině se pohybuje akropetálně a bazipetálně, je postupně rozváděn xylémem a floémem. Optimálně působí při preventivním způsobu použití v době aktivního růstu rostlin, má dlouhodobějšípůsobení. Preventivně ochraňuje i nově přirůstající části rostlin mezi aplikacemi.Je určen především proti houbám z třídy Ooomycetes(Phytophtora spp., Plasmopara spp., Peronospora spp., Perenoplasmopara spp. aPythium spp.). Působí i na některé vřeckaté houby a má částečnou účinnost i na některé fytopatogenní bakterie. Návod k použití 1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnostOL (dny)Poznámka k1) plodině2) ŠO3) OL4) dávkováníchmel otáčivýplíseň chmelová2,4-4,5 kg/ha (0,3 %)141) 1. nebo 2. ošetření před květemjahodníkčervená hniloba jahodníku, fytoftorová hniloba jahodníku0,25 %AT1) při výsadbě4) máčení1 %šířka pásu 20 cm=cca 1000 l/ha aplikační kapalinyAT1) po zakořenění nebo na podzim4) zálivkapásovázelenina tykvovitáplíseň okurková2 kg/ha3réva vinná plíseň révy1,25 kg/ha do BBCH 612,5 kg/ha od BBCH 61281) BBCH 15-77OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní; AT-ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizníPlodinaDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodiněInterval mezi aplikacemichmel otáčivý800-1500 l/hapostřik, rosení3x/rokjahodník1000 l/hamáčení, zálivka pásová 1x/rokzelenina tykvovitá200-1000 l/hapostřik2xréva vinná500-1000 l/ha (max. 500 l/ha do BBCH 61) postřik, rosení4x/rok(max. 2x do BBCH 61, max. 2x od BBCH 61)7-12 dnů

Hmotnost 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: