Agroleaf tekutý vápník 10 litrů

Neohodnoceno
 
  • 1 z 2
 

Agroleaf Liquid Calcium je tekuté listové hnojivo s obsahem vápníku a dusíku

Dostupnost Na dotaz
Cena 1 580 Kč bez DPH
1 912 Kč
Kód produktu ICL18315CA2
Značka ICL Specialty Fertilizers
Kategorie Hnojiva
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Agroleaf Liquid 8-0-0+13.8 CaO

 

Nejrychlejší doplnění vápníku v rostlinách - ideální listové hnojivo proti hořké pihovitosti jabloní !

  • edinečná tekutá výživa s přídavkem vysoce účinných aminokyselin s pozitivním účinkem na příjem vápníku
  • napomáhá stavbě buněčných stěn v rostlině i plodech a tím prodlužuje jejich životnost a dobu skladování
  • podporuje absorpci vápníku a jeho účinek a předchází nedostatkům

Agroleaf Liquid Calcium + je tekutá listová výživa s obsahem vápníku a dusíku. Produkt v sobě obsahuje jedinečné technologie na podporu příjmu vápníku a k prevenci jeho nedostatků u ovoce a zeleniny. Je obohacen třemi aminokyselinami, které mají pozitivní vliv na příjem vápníku. Glycin a kyselina glutamová patří k základním metabolitům při tvorbě rostlinných pletiv a syntéze chlorofylu a L-arginin zrychluje syntézu hormonů souvisejících s kvetením a tvorbou plodů. Přídavek neiontových povrchově aktivních látek, které se dobře rozptylují a fungují jako výborné smáčedlo, zlepšuje pokrytí listů postřikem a tím ještě více zrychluje příjem vápníku.

Vápník hraje klíčovou roli ve výživě rostlin, podporuje tvorbu kořenového systému, stavbu buněčných stěn v rostlině i plodech, u nichž prodlužuje životnost a dobu skladování.

Díky ideálnímu poměru N:Ca je Agroleaf Liquid Calcium+ vhodný pro listovou aplikaci zejména v pozdějších stádiích vegetace, kdy už rostliny běžně nevyžadují vyšší dávky dusíku.

Vyhněte se tankmixu produktů s obsahem vápníku s produkty na bázi mědi a síry!

Dávka: 6 - 8 l/ha počet opakování dle plodiny

Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 - Zdraví škodlivý při požití
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H272 - Může zesílit požár; oxidant
Obsahuje Nitric acid ammonium calcium salt
Bezpečnostní pokyny:
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P221 - Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály
 
 

  

Hmotnost 11 kg
Objem 10 litrů
Výrobce ICL

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: