Agroleaf tekuté železo 10 l - borůvky

Neohodnoceno
 
 

Agroleaf Liquid Iron je tekuté listové hnojivo s obsahem železa a technologií F3

Dostupnost Skladem (2 ks)
Cena 1 599 Kč bez DPH
1 935 Kč    
Kód produktu ICL19310FE
Značka ICL Specialty Fertilizers
Kategorie Hnojiva
Záruka 24
 

Agroleaf Liquid IRON 4,4 % železa v chelátové formě

 

Nejrychlejší doplnění železa v rostlinách - ideální listové hnojivo s technologií F3

 • jedinečná tekutá výživa s přídavkem vysoce účinných aminokyselin s pozitivním účinkem na příjem železa
 • Agroleaf Liquid Ironje vysoce kvalitní tekuté hnojivo určené zejména k prevenci a kontrole nedostatku železa. Jeho složení umožňuje široké použití na všechny typy plodin. Účinek hnojiva ještě zvyšuje použití technologie F3 SurfActive.Železo je nezbytné pro syntézu proteinů a chlorofylu. Jedná se o důležitou součást mnoha enzymů, které se podílejí na přenosu energie a dýchání a rovněž na redukci a vázání dusíku.

 

Doporučení výživy

Dávka,

l/ha

Množství vody

l/ha

Koncentrace (%) Doba
Plodící zelenina 3-6 300-600 1

V průběhu celého cyklu

3-4 krát

Jahody

3-6 250-400 1,2-1,5

V průběhu celého cyklu

3-4 krát

Borůvky 3-6 250-400 1,2-1,5

V průběhu celého cyklu

3-4 krát

Ostatní měkké ovoce

3-6

5-8

600-1000

0,5 - 0,6

0,8

V průběhu celého cyklu

3-4 krát pro kurativní aplikace

Sady

3-5

5-7

600-1000

0,5-0,6

0,8

V průběhu celého cyklu

3-4 krát pro kurativní aplikace

Vinice

3-5

5-7

600-1000

0,5-0,6

0,8

V průběhu celého cyklu

3-4 krát pro kurativní aplikace

Okrasné rostliny 2-3 600-1000 0,3

V průběhu celého cyklu

3-4 krát

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody.

 • Lepší pokrytí
  Technologie F3 dokáže snížit povrchové napětí jednotlivých kapek postřiku, a proto mohou živiny lépe pokrýt plochu listů. Výsledkem je větší ošetřená plocha listu, a tím pádem i lepší možnost příjmu živin.
   
  Lepší přilnavost
  Pokud zejména na voskovitých listech postřik s živinami lépe ulpí, méně kapek z listů steče nebo se odrazí. Celkové ztráty jsou tak menší a více živin zůstane na listech.
   
  Lepší dostupnost živin
  Technologie F3 umožňuje na povrchu listů tvorbu menších živinových usazenin, které se po opětovném smočení reaktivují (např. při vysoké vzdušné vlhkosti). Předejde se tím výparu a listová aplikace tak zajistí výživu na delší dobu.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 - Zdraví škodlivý při požití
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H272 - Může zesílit požár; oxidant
Obsahuje Nitric acid ammonium calcium salt
Bezpečnostní pokyny:
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P221 - Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály
 
 

  

Hmotnost 11 kg
Objem 10 litrů
Výrobce ICL

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: