AGRITOX 50 SL 500 ml - šťovík, kokoška

Neohodnoceno
 
 • 1 z 2
 

Herbicid Agritox - koncentrát - ředění vodou proti dvouděložným plevelům v obilninách, jádrovinách, peckovinách, angreštu, rybízu, vinné révě, jeteli lučním, chmelnicích, na loukách, pastvinách a v semenných poroste

Dostupnost Na dotaz
Cena 277 Kč bez DPH
335 Kč
Kód produktu AGR18AGR
Značka AgroBio Opava
Kategorie Herbicidy proti PLEVELŮM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

ilustrační obrázek !!!!!!!

Herbicid Agritox 500 ml

Selektivní herbicid Agritox proti dvouděložným plevelům v révě vinné, jeteli, na pastivnách, loukách nebo v pšenici, ječmenu, žitu, aj.

 
Účinná látka: MCPA 500 g/l


Jak účinkuje?

MCPA je prijímaná výhonky trav a koreny širokolistých plevelu a je prenášena v rostline. Z mechanismu úcinku herbicidu je zrejmé, že pusobí jako auxiny které jako jiné regulátory rustu ovlivnují delení bunek a zpusobují deformace listu, stonku a následne hynutí rostlin.


Pro jaké rostliny je registrován?

 

 • jetel luční
 • louky a pastviny
 • réva
 • pšenice ozim, jecmen ozim, žito ozim, tritikale ozim
 • pšenice jarní, jecmen jarní, oves setý - bez podsevu
 • pšenice jarní, jecmen jarní, oves setý - s podsevem jetele lučního

 

 • Spektrum účinnosti: Plevele citlivé: redkev ohnice, horcice rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, pchác oset, štovíky, pryskyrníky, penízek rolní, svlacec rolní
  Plevele méne citlivé: konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlcí, rozrazily, pomnenka rolní, kopretina osenní

 


Jak použít Agritox?

 • je účinný na aktivně rostoucí plevele = aplikace na list
 • maximální počet aplikací: 1x za vegetační sezónu
 • přípravek se aplikuje postřikem při teplotě nad 10 °C
 • srážky do 4 hodin po aplikaci snižují účinnost
 • při ošetření přípravkem AGRITOX 50 SL nesmí žádným způsobem dojít k zasažení zelených částí révy!
 • poškozuje dvoudeložné rostliny na loukách a pastvinách!
 • pěstování následných plodin bez omezení
 • pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvoudeložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivá je réva. V blízkosti vinic ošetrovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví nebezpečný.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H318 Zpusobuje vážné poškození očí.                                  
P102 Uchovávejte mimo dosah detí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné brýle/oblicejový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASAŽENÍ OCÍ: Nekolik minut opatrne vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachování.
P310 Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STREDISKO nebo lékare.
P501 Odstrante obsah/obal predáním na sberný dvur do cásti nebezpecného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostredí.

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v obilninách, jádrovinách, peckovinách, angreštu, červeném rybízu, vinné révě, chmelnicích, na loukách a pastvinách a v semenných porostech trav.
Účinná látka přípravku proniká listovým pletivem do rostlin a nepříznivě ovlivňuje dělení buněk. Způsobuje deformace listů, stonků a následně hynutí rostlin. Účinkuje na dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevele. Obsah: MCPA 500 g/l Registrované použití:
Obilniny, jetel luční podsev: plevele dvouděložné: 10 ml/2–4 l vody/100 m2
Obilniny: plevele dvouděložné: 15 ml/2–4 l vody/100 m2
Tritikale: plevele dvouděložné: 12,5–15 ml/2–4 l vody/100 m2
Jádroviny, peckoviny: plevele dvouděložné: 25 ml/2–4 l vody/100 m2
Rybíz červený: svlačec rolní: 30 ml/2–4 l vody/100 m2
Angrešt stromky, rybíz stromky: meruzalka zlatá, hubení výmladků: 30 ml/2–4 l vody/100 m2
Réva vinná: svlačec rolní: 25 ml/2–4 l vody/100 m2
Chmel otáčivý: plevele dvouděložné: 15 ml/2–4 l vody/100 m2
Louky, pastviny: plevele dvouděložné: 25–30 ml/2–4 l vody/100 m2, OL 14
Trávy semenné porosty: plevele dvouděložné: 12,5–15 ml/2–4 l vody/100 m2
Jetel luční: plevele dvouděložné: 5–10 ml/2–4 l vody/100 m2

Hmotnost 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: