Revus Top 5 l

Neohodnoceno
 
 

Plíseň bramborová i alternárie jednou ranou - fungicid

Dostupnost Objednáno
Cena 11 200 Kč bez DPH
13 552 Kč
Kód produktu SY 01 RE2
Značka Syngenta
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Revus Top

 
 
Velikost balení: 
4 x 5 l
S-pac
Složení: 
Formulace: 
SC – suspenzní koncentrát

Plíseň bramborová i alternárie jednou ranou

  • Dvojitá ochrana – proti Phytophtora i Alternaria spp.
  • Výborný preventivní i kurativní účinek
  • Snadné použití – bez nutnosti míchání

Mechanismus působení

Přípravek Revus® Top obsahuje účinné látky mandipropamid a difenoconazole, které se navzájem výborně doplňují jak ve spektru, tak v síle účinku.

Mandipropamid je účinná látka ze skupiny amidů karboxylových kyselin (CAA – fungicidy) má preventivní a částečně kurativní účinek. Jeho preventivní účinek spočívá v potlačení klíčení spor, čímž zabraňuje průniku patogena do pletiva hostitele. Kurativní účinek spočívá v inhibici růstu mycelia, tvorby haustorií a redukci sporulace. V rostlinách se šíří translaminárně. Malé množství aktivní látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuováno a schopno chránit obě strany listu. Mandipropamid je účinný proti houbovým patogenům třídy Oomycetes jako Phytophtora infestans (plíseň bramborová). Mandipropamid má vysokou afinitu k voskové vrstvě rostlinného povrchu. Unikátní technologie LOK + FLO umožňuje rychlou a pevnou vazbu s rostlinným povrchem (LOK) a následné postupné uvolňování účinné látky (FLO). Jakmile postřik uschne, stává se odolným proti smyvu deštěm.

Difenoconazole je účinná látka ze skupiny triazolů. Zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách - působí jako demetylační inhibitor (DMI). Difenoconazole je širokospektrý systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.

Doporučení pro aplikaci

V bramborách ošetřujeme maximálně 3× v průběhu sezóny a to od vývojové fáze BBCH 31 (počátek prodlužovacího růstu, cca 15 cm) do vývojové fáze BBCH 91 (hlízy ještě nemají pevnou slupku). Interval mezi ošetřeními je pro plíseň bramborovou 7 dní, pro hnědou skvrnitost bramborových listů minimálně 10 dní. Ošetřuje se preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny CAA-fungicidů ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě. Neaplikujte po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!


VarováníH410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinkyP273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štítP391Uniklý produkt seberteP501Odstraňte obsah/obalpředáním oprávněné osoběEUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví aživotní prostředí. EUH208EUH210SP1Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.Na vyžádání je kdispozici bezpečnostní listNeznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení vblízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem a cest)OP II. st.Přípravek je vyloučen zpoužití vochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Návod na použití indikace:PlodinaŠkodlivý organismusAplikační dávka přípravku(l/ha)Dávka aplikační kapaliny (l/ha)Ochranná lhůta (dny)Inteval mezi aplikacemi(dny)bramborplíseň bramborová, hnědá skvrnitost bramborových listů 0,6200-60037 21OL ochranná lhůta nejkratší možný interval mezi poslední aplikací a sklizn

Hmotnost 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: