Revus Top 5 l

Neohodnoceno
 
 

Plíseň bramborová i alternárie jednou ranou - fungicid

Dostupnost Na dotaz (1 ks)
Cena 9 700 Kč bez DPH
11 737 Kč    
Kód produktu SY 01 RE2
Značka Syngenta
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
 

Revus Top

 
 
Velikost balení: 
4 x 5 l
S-pac
Složení: 
Formulace: 
SC – suspenzní koncentrát

Plíseň bramborová i alternárie jednou ranou

  • Dvojitá ochrana – proti Phytophtora i Alternaria spp.
  • Výborný preventivní i kurativní účinek
  • Snadné použití – bez nutnosti míchání

Mechanismus působení

Přípravek Revus® Top obsahuje účinné látky mandipropamid a difenoconazole, které se navzájem výborně doplňují jak ve spektru, tak v síle účinku.

Mandipropamid je účinná látka ze skupiny amidů karboxylových kyselin (CAA – fungicidy) má preventivní a částečně kurativní účinek. Jeho preventivní účinek spočívá v potlačení klíčení spor, čímž zabraňuje průniku patogena do pletiva hostitele. Kurativní účinek spočívá v inhibici růstu mycelia, tvorby haustorií a redukci sporulace. V rostlinách se šíří translaminárně. Malé množství aktivní látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuováno a schopno chránit obě strany listu. Mandipropamid je účinný proti houbovým patogenům třídy Oomycetes jako Phytophtora infestans (plíseň bramborová). Mandipropamid má vysokou afinitu k voskové vrstvě rostlinného povrchu. Unikátní technologie LOK + FLO umožňuje rychlou a pevnou vazbu s rostlinným povrchem (LOK) a následné postupné uvolňování účinné látky (FLO). Jakmile postřik uschne, stává se odolným proti smyvu deštěm.

Difenoconazole je účinná látka ze skupiny triazolů. Zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách - působí jako demetylační inhibitor (DMI). Difenoconazole je širokospektrý systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.

Doporučení pro aplikaci

V bramborách ošetřujeme maximálně 3× v průběhu sezóny a to od vývojové fáze BBCH 31 (počátek prodlužovacího růstu, cca 15 cm) do vývojové fáze BBCH 91 (hlízy ještě nemají pevnou slupku). Interval mezi ošetřeními je pro plíseň bramborovou 7 dní, pro hnědou skvrnitost bramborových listů minimálně 10 dní. Ošetřuje se preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny CAA-fungicidů ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě. Neaplikujte po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!


VarováníH410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinkyP273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štítP391Uniklý produkt seberteP501Odstraňte obsah/obalpředáním oprávněné osoběEUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví aživotní prostředí. EUH208EUH210SP1Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.Na vyžádání je kdispozici bezpečnostní listNeznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení vblízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem a cest)OP II. st.Přípravek je vyloučen zpoužití vochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Návod na použití indikace:PlodinaŠkodlivý organismusAplikační dávka přípravku(l/ha)Dávka aplikační kapaliny (l/ha)Ochranná lhůta (dny)Inteval mezi aplikacemi(dny)bramborplíseň bramborová, hnědá skvrnitost bramborových listů 0,6200-60037 21OL ochranná lhůta nejkratší možný interval mezi poslední aplikací a sklizn

Hmotnost 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: