LONTREL 300 5 l

Neohodnoceno
 
 

Selektivní herbicid Lontrel do cukrovky, obilnin apod., jedinečný účinek na kořenový systém pcháče.

Dostupnost Na dotaz (1 ks)
Cena 19 100 Kč bez DPH
23 111 Kč    
Kód produktu LO 1 DW
Značka Dow AgroSciences
Kategorie Herbicidy proti PLEVELŮM
Záruka 24
 

Lontrel 300 je selektivní postřikový herbicid, s vodou mísitelný rozpustný koncentrát, k hubení odolných dvouděložných plevelů, zejména heřmánků, heřmánkovců, pcháčů v obilovinách, trávách na semeno, cukrovce, v cibuli (semenné porosty), a k hubení turanu kanadského v sadech a podnožích ovocných dřevin a dvouděložných plevelů včetně sedmikrásek v okrasných trávnících, v lesním hospodářství.


Obsah: Clopyralid 300 g/l

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Způsob působení: Přípravek Lontrel 300 působí jako růstový herbicid, citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, později dochází k deformacím listů a lodyh plevelů (podvinutí) a k barevným změnám. Plevele hynou zpravidla v průběhu 10 -21 dnů po aplikaci.Spektrum účinnosti: 

2 Plevele citlivé pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá; ve fázi děložních lisů až základu 1. páru pravých listů (BBCH 10-11) - tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna; rdesno ptačí je méně citlivé Maximální počet aplikací: 1x v plodině, cukrovka aplikace je dělenáv termínech T1-T2-T3 Pokyny pro aplikaci: cukrovka- aplikace přípravku je dělená v termínech T1-T2-T3, v intervalu min. 5 dní, vždy na nově vzešlou plevelnou vlnu, plevele se nacházejí v růstové fázi BBCH 10-11, tj. děložní listy plně rozvinuté až základ prvního páru pravých listů; cukrovka od BBCH 12, tj. 2 pravé listy (=BBA 21) - dávkování: dělená aplikace 0,15-0,15-0,2 l/ha; nebo jednorázováaplikace 0,35 l/ha na přerostlý pcháč oset ve fázi BBCH 30 do 20 cm jeho výšky, cukrovka od BBCH 16, tj. 6 pravých listů (=BBA 23) pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito ozimé, tritikale ozimé, oves setý- růst ová fáze plodin v době ošetření: BBCH 14-31, tj. 4. list až 1. kolénko trávy na semeno: BBCH 14-30, tj. 4. list až začátek sloupkování cibule: BBCH 12-18, tj. 2-8 listůokrasné trávníky: od BBCH 14, tj. od 4 listů jádroviny, podnože ovocných dřevin: rozhoduje růstová fáze plevelů, je nutné zabránit kontaktu postřiku s listy ovocných dřevin lesní hospodářství: síje a sazenice smrku a borovice celoplošný postřik po vyzrání letorostů; ostatní dřeviny aplikace v průběhu vegetace jako meziřádkový postřik s ochrannými kryty - rozhoduje růstová fáze plevelů Růstové fáze plevelů: plevele vzešlé, aktivně rostoucí dvouděložné jednoleté a vytrvalé max. BBCH 16, tj. 6 pravých listů, pcháč oset BBCH 30-31, tj. přízemní růžice až 10 % konečné velikosti Pěstování následných plodin bez omezení

Registrované použití:
Jahodník: pcháč: 0,075 %, před květem, bodová aplikace
Jahodník: pcháč, rmen: 3–4 ml/3–6 l vody/100 m2, ošetření celoplošné, po sklizni
Ovocné dřeviny podnože: lopuch, pcháč oset, plevele heřmánkovité, turanka kanadská: 4 ml/3–6 l vody/100 m2 Trávníky okrasné: plevele dvouděložné, sedmikráska chudobka: 4–10 ml/3–6 l vody/100 m2, OL 35 pro zkrmování na zeleno Cibule semenné porosty, pažitka semenné porosty: heřmánek, pcháč: 4 ml/3–6 l vody/100 m2 Trávy semenné porosty: pcháč oset, plevele složnokvěté, rmen: 4 ml/3–6 l vody/100 m2 Obilniny: pcháč oset, plevele dvouděložné, vojtěška regenerující: 2,5–3 ml/3–6 l vody/100 m2, OL 35 pro zkrmování na zeleno Kukuřice setá: heřmánek, pcháč, rmen, vojtěška regenerující, výdrol slunečnice: 4 ml/3–6 l vody/100 m2, OL 35 pro zkrmování na zeleno Len setý: heřmánek, pcháč, plevele dvouděložné: 3 ml/3–6 l vody/100 m2 Řepka olejka ozimá: heřmánek, pcháč oset, rmen: 3,5 ml/3–6 l vody/100 m2, OL 35 pro zkrmování na zeleno, po vzejití plevelů, na podzim, na jaře Mečík - hlízy i korále: heřmánkovec přímořský, pcháč, plevele složnokvěté, rmen: 4 ml/3–6 l vody/100 m2, od 12 BBCH Cukrovka, řepa krmná: heřmánkovec přímořský, pcháč, plevele dvouděložné, rdesno rdesna, rmen, tetlucha kozí pysk, výdrol slunečnice: 3,5 ml/3–6 l vody/100 m2, jednorázově Cukrovka, řepa krmná: heřmánkovec přímořský, pcháč, plevele dvouděložné, rdesno, rmen, tetlucha kozí pysk, výdrol slunečnice: 1,5 ml/3–6 l vody/100 m2 + 1,5–2 ml/3–6 l vody/100 m2 + 1,5–2 ml/3–6 l vody/100 m2, aplikace dělená Jádroviny, peckoviny: heřmánek, heřmánkovec přímořský, pcháč, rmen, turanka kanadská: 4 ml/3–6 l vody/100 m2

VAROVÁNÍH410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280Používejte ochranné rukavicea ochranný oděv. P302/P352Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím mýdla a vody.P305/P351/P338/P313Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc. P391Uniklý produkt seberte. P501Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku. SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid v podzimním období. OP II.st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Hmotnost 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: