Huricane 1 kg

Neohodnoceno
 
  • 1 z 2
 

Herbicid Huricane do obilnin na kompletní spektrum plevelů včetně chundelky metlice, violek, rozrazilů a dalších dvouděložných plevelů Bez omezení v OP II.

Dostupnost Na dotaz
Cena 5 200 Kč bez DPH
6 292 Kč
Kód produktu 21CORHU
Značka Corteva
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Vícesložkový širokospektrální herbicid do obilnin na kompletní spektrum plevelů včetně chundelky metlice, violek, rozrazilů a dalších dvouděložných plevelů Bez omezení v OP II.

 
HURICANE je vysoce selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí pro ředění vodou k postemergentnímu hubení chundelky metlice a dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém tritikale a ozimém žitu.
 
Název a množství účinné látky:aminopyralid 50 g/kg, florasulam 25 g/kg, pyroxsulam 50 g/kg
 
Pšenice ozimá dávka 200 g/ha - jarní aplikace po obnovení růstu plevelů, pro zvýšení účinnosti možno přidat smáčedlo Šaman 0,4 l/ha
 
Spektrum účinnosti: Citlivé plevele: (ve fázi 2 až 10 pravých listů): Chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, svízel přítula, mák vlčí, penízek rolní, ptačinec žabinec, violka rolní, violka trojbarevná, kokoška pastuší tobolka, rozrazil rolní, výdrol řepky, pomněnka rolní. Citlivé plevele: (max. do růstové fáze 6 pravých listů): pohanka svlačcovitá, konopice polní, merlík bílýMéně citlivé plevele: hluchavka nachová, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský. Návod kpoužitíPlodina (kultura)PleveleDávka na 1 haOLPoznámkapšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé Chundelka metlice,plevele dvouděložné jednoleté 200 g/haAT1) od: 30BBCH, do: 31 BBCH AT ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé 150-300 l/ha postřik 1x Upřesnění použití:HURICANE je přípravek vhodný pro časné jarní aplikace, neboť jeho účinek se dostavuje i při nižších teplotách. HURICANE je možno aplikovat i při nižších teplotách (od 5°C). Termín aplikace: Postemergentně na jaře ve fázi odnožování až začátku sloupkování obilnin (BBCH 30-31). Neaplikovat na sníh, zmrzlou půdu, jinovatku nebo silnou rosu nebo v době nočních mrazů. Plevele musí po zimním období obnovit růst. V obilninách je optimální aplikační termín od vytvoření 3. listu obilniny do růstové fáze 1. kolénka. Teplotní rozmezí pro aplikaci je 5 -25°C. Dávka postřikové kapaliny na 1 ha činí 150 -300 l. Přípravek lze aplikovat pouze 1 x za sezónu. V případě dělených aplikací nesmí celková dávka překročit horní hranici registrované dávky.
 
Varování H410vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/ochranný oděv P302/352 při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.EUH 208 Obsahuje pyroxsulam a cloquintocet-mexyl. múže vyvolat alergickou reakci: EUH401 dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě.
Hmotnost 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: