DITHANE DG Neotec 4x50 g - plíseň na brambrorách

Neohodnoceno
 
 
Fungicidní postřik účinkuje proti houbovým chorobám polních plodin, ovocných dřevin, vinné révy, zeleniny a okrasných kultur
Dostupnost Vyprodáno
Běžná cena 204 Kč
Ušetříte 14 Kč (–6 %)
Cena 157 Kč bez DPH
190 Kč
Kód produktu L F 122
Značka LOVELA Terezín s.r.o.
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Poslední rok prodeje a používání tohoto přípravku. Od 4.1. 2022 je prodej zakázán!!!!!!!

Kontaktní fungicid ve formě dispergovatelných mikrogranulí se širokým spektrem účinku proti houbovým chorobám polních plodin, ovocných dřevin, vinné révy, zeleniny a okrasných kultur
Oblast použití
Brambory - Hnědá skvrnitost - 20 g / 5 l / 100 m2
Poznámka: OL=7. Podle signalizace. Červen-červenec

Brambory - Plíseň bramborová - 20 g / 5 l / 100 m2
Poznámka: OL=7. Podle signalizace. Červen-srpen

Broskvoně - Kadeřavost broskvoní - 20 g / 6,5 l vody
Poznámka: Těsně před rašením. Březen-duben

Brukvovitá zelenina - Skládkové choroby - 20 g / 10 l vody (20 l / m3)
Poznámka: Sazečky. Postřik, moření

Cibule - Plíseň cibulová - 20 g / 6 l / 100 m2
Poznámka: OL=14. Červen-srpen

Fazol - Antraknóza - 20 g / 5 l vody
Poznámka: Fazol na lusky. Před květem. Květen-červen

Jádroviny - Strupovitost - 20 g / 10-6,5 l vody
Poznámka: OL=21. Duben-červen

Jahody - Houbová skvrnitost listů - 20 g / 10 l vody
Poznámka: Kromě měsíčních. Ihned po sklizni. Červenec-srpen

Karafiáty - Rez karafiátová - 20 g / 10 l vody


Kořenová zelenina - Skládkové choroby - 20 g / 10 l vody (20 l / m3)
Poznámka: Sazečky. Postřik, moření

Mečíky - Houbové choroby - 20 g / 6,5 l vody


Meruňky - Hnědnutí listů - 20 g / 6,5 - 10 l vody
Poznámka: OL=21. Květen-červen

Rajčata - Plíseň bramborová - 20 g / 10 l vody
Poznámka: OL=21. Červen-září

Rajčata - Septorióza - 20 g / 10 l vody
Poznámka: OL=21. Červen-září

Pór - Plíseň cibulová - 20 g / 6 l / 100 m2
Poznámka: OL=14. Červen-srpen

Okrasné rostliny - Skvrnitost listů - 20 g / 10 l vody


Okurky - Plíseň okurková - 20 g / 6,5 l vody
Poznámka: OL=8. Max. 3x. Červenec-září

Rajčata - Čerň rajčatová - 20 g / 10 l vody
Poznámka: OL=21. Červen-září

Réva vinná - Plíseň révová - 20 g / 10-6,5 l vody
Poznámka: OL=42. Květen-červenec

Růže - Černá skvrnitost - 20 g / 6,5 l vody
Poznámka: Květen-září

Rybíz - Antraknóza - 20 g / 6,5 l vody
Poznámka: OL=21. Květen-červen

Třešeň - Skvrnitost listů - 20 g / 10 l vody
Poznámka: OL=21. Květen-červen

Tulipány - Houbové choroby - 20 g / 6,5 l vody


Tykvovitá zelenina - Plíseň okurková - 20 g / 6,5 l vody
Poznámka: OL=8. Max. 3x. Červenec-září

Višeň - Skvrnitost listů - 20 g / 10 l vody
Poznámka: OL=21. Květen-červen

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Hmotnost 0.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: