ATONIK 5 l - stimulátor

Neohodnoceno
 
 
Stimulátor omezující stres během vegetace, pro rychlejší regeneraci poškozených kultur a celkově vyšší výnos plodin.
Dostupnost Na dotaz
Cena 3 480 Kč bez DPH
4 211 Kč
Kód produktu AR 02 AT
Značka UPL Czech s.r.o.
Kategorie Ostatní pomocné látky
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Atonik (aromatické nitrosloučeniny) regulátor růstu.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!


Charakteristika
Regulátor růstu a vývoje určený ke stimulaci výnosu a pro omezení stresů během vegetace, pro rychlejší regeneraci poškozených kultur a celkově vyšší výnos plodin. Aplikace se provádí postřikem na list, odkud je přípravek rychle vstřebáván do rostlinných pletiv. Účinné látky urychlují transportní procesy v jednotlivých buňkách a následně anabolické pochody v rostlinách. Mechanismus účinku je jedinečný a nezaměnitelný s jinými rostlinnými stimulátory.
Rozsah použití a dávkování
Atonik je registrován v širokém spektru plodin v dávce 0,6 l/ha. Aplikace je možno podle potřeby u některých plodin opakovat až 4 krát za vegetaci. více informací

Upozornění : Atonik, obsahující nitrofenoláty, je regulátor růstu zaregistrovaný jako přípravek na ochranu rostlin dle směrnice 1107/2009. Distribuce, propagace a použití podobných přípravků obsahující nitrofenoláty, které nejsou registrované jako pesticidy, ale jsou zaregistrovány pouze podle (zákona o hnojivech) č.156/1998 Sb., je v rozporu s harmonizovanou legislativou Evropské unie


Balení
Atonik (5,-lt,)
Poznámka
Velkou výhodou Atoniku je možnost jeho společné aplikace prakticky se všemi přípravky nebo listovými hnojivy včetně DAM 390 a nevyžaduje tudíž samostatné vstupy do porostů


Rostlinný stimulátor pro omezení stresů během vegetace, pro rychlejší regeneraci poškozených kultur a celkově vyšší výnos plodin. Aplikace se provádí postřikem na list, odkud je přípravek rychle vstřebáván do rostlinných pletiv. Účinné látky urychlují transportní procesy v jednotlivých buňkách a následně anabolické pochody v rostlinách. Mechanismus účinku je jedinečný a nezaměnitelný s jinými rostlinnými stimulátory. Obsah: 2-methoxy-5-nitrofenol Na 1 g/l, 2-nitrofenol Na 2 g/l, 4-nitrofenol Na 3 g/l Paprika polní: stimulace výnosu: 10 ml/6 l vody/100 m2, na začátku kvetení postřikem na list, opakovat za 14 dní Karafiát: stimulace zakořeňování: 0,33 %, tj. 33 ml/10 l vody, máčení řízků po dobu 12 hodin při 15–20 °C, po máčení řízky opláchnout vodou a vysadit. Květiny semena, zelenina semena: stimulace klíčení: 0,025-0,05 %, tj. 2,5–5 ml/10 l vody, máčení po dobu 6–8 hodin, před výsevem nechat oschnout Chmel otáčivý: stimulace výnosu: 5 ml/13–35 l vody/100 m2, ve fázi dlouživého růstu, v intervalu 7–10 dnů po prvním ošetření, před květem, po odkvětu Řepka olejka: stimulace výnosu: 6 ml/3–5 l vody/100 m2, ve fázi BBCH 51 rostlina začíná tvořit poupata, ve fázi BBCH 57 prodlužování vrcholového květenství Cukrovka: stimulace výnosu: 6 ml/3–5 l vody/100 m2, ve fázi 3–4 párů pravých listů, opakovat po zapojení rostlin v řádku, neošetřovat při teplotách nad 25 °C Rajče: stimulace výnosu: 3 ml/5 l vody/100 m2, po výsadbě postřikem na list Rajče: stimulace výnosu: 5 ml/8 l vody/100 m2, ve fázi butonizace Rajče: stimulace výnosu: 5 ml/8 l vody/100 m2, na počátku kvetení prvního vijanu

Způsob působení:Atonik ovlivňuje pohyb plasmy vbuňkách rostlin, což se projevuje lepším zakořeňováním, zvýšeným příjmem živin a intenzivnějším růstem. Aplikace před květem významně ovlivňuje klíčení pylových zrn, má pozitivní vliv na násadu plodů, semen a jejich lepší vyzrávání. Atonik výrazně pomáhá rostlinám překonávat stres (např. po negativním působení některých pesticidů, po poškození rostlin mrazem, krupobitím, přesazením apod.).Návod k použití:1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus,jiný účel použitíDávkování,mísitelnostOL(dny)Poznámka k1) plodině 2) ŠO 3) OL 4)dávkování 5) umístění 6)určení sklizněchmel otáčivý stimulace výnosu 0,5 l/ha 28cukrovka stimulace výnosu 0,6 l/ha 15paprika zeleninová polní stimulace výnosu 1 l/ha 3

 

Etiketa podle rozhodnutí čj. UKZUZ 147943/2018 ze dne 13-11-2018, SRS 016862/2010 ze dne 26-4-2010a SRS033926/2011 ze dne 3-5-20112rajče stimulace výnosu 0,3-0,5 l/ha 3řepka olejka stimulace výnosu 0,6 l/ha 30brambor stimulace výnosu 0,5 l/ha 21kukuřice stimulace výnosu 0,6 l/ha 60pšenice ozimá stimulace výnosu 0,6 l/ha 54mrkev stimulace výnosu 0,5 l/ha 30okurka polní stimulace výnosu 0,6 l/ha 3rybíz černý stimulace výnosu 0,6 l/ha 7maliník stimulace výnosu 0,6 l/ha 7ječmen jarní stimulace výnosu 0,6 l/ha 28slunečnice stimulace výnosu 1 l/ha 30réva stimulace výnosu 1 l/ha 14OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodiněbrambor 300 l/ha postřik 4x chmel otáčivý 1000-2500 l/ha postřik, rosení 4x cukrovka 200-400 l/ha postřik 2x ječmen 300 l/ha postřik 2x kukuřice 300 l/ha postřik 2x maliník 500 l/ha postřik, rosení 4x mrkev 500 l/ha postřik 3x okurka 500 l/ha postřik 3x paprika zeleninová 600 l/ha postřik 2x pšenice 300 l/ha postřik 2x rajče 500-800 l/ha postřik, rosení 3x réva 1000 l/ha postřik, rosení 2x rybíz černý 500 l/ha postřik, rosení 2x řepka olejka 300 l/ha postřik 2x slunečnice 300-600 l/ha postřik 2x Upřesnění použití:Chmel Ošetřujte v termínech: 1) fáze dlouživéhorůstu, 2) po 7-10 dnech po prvním ošetření, 3) před květem chmele, 4) po odkvětu chmele Cukrovka Ošetřujte v těchto termínech:1) ve fázi 3-4 párů pravých listů, 2) po zapojení rostlin v řádku Neošetřovat při teplotách nad 25 °C Paprika zeleninová polní Ošetřujte v těchto termínech: 1) na začátku kvetení formou postřiku na list v dávce 1 l přípravku na 1 ha 2) za 14 dnů po první aplikaci formou postřiku na list v dávce 1 l přípravku na 1 ha Rajče Ošetřujte v následujících dávkách a termínech: 1) po výsadbě formou postřiku na list v dávce 0,3 l přípravku na 1 ha 2) ve fázi butonizace (tvorba květních poupat) formou postřiku na list v dávce 0,5 l přípravku na 1 ha 3) na začátku kvetení prvního vijanu formou postřiku na list v dávce 0,5 l přípravku na 1 ha

 

Etiketa podle rozhodnutí čj. UKZUZ 147943/2018 ze dne 13-11-2018, SRS 016862/2010 ze dne 26-4-2010a SRS033926/2011 ze dne 3-5-20113Řepka olejka Přípravek aplikujte od viditelného prvního internodia do konce kvetení (BBCH 31-69). Interval mezi aplikacemi: 30-60 dnůBrambor Přípravek aplikujte od začátku zapojování porostu do konce kvetení prvního květenství (BBCH 31-69). Interval mezi aplikacemi: 7 dnů Kukuřice Přípravek aplikujte od 4. vyvinutého listu do fáze, kdy horní a dolní větve lat kvetou a vlákna blizen jsou plně vysunutá (BBCH 14-65). Interval mezi aplikacemi: 14-21 dnů Pšenice ozimá Přípravek aplikujte od počátku odnožování do fáze, kdy je pochva praporcového listu naduřelá (BBCH 21-45). Interval mezi aplikacemi: 20-50 dnů Mrkev Přípravek aplikujte od fáze 2. pravého listu do fáze, kdy je dosaženo 50 % očekávaného průměru kořene (BBCH12-45). Interval mezi aplikacemi: 7-30 dnůOkurka polní Přípravek aplikujte od 2. pravého listu na hlavním stonku do fáze, kdy 5. plod na hlavním stonku dosáhl typické velikosti a tvaru (BBCH 12-75). Interval mezi aplikacemi: 7 dnů Rybíz černý Přípravek aplikujte od rozvinutí 1. listu do fáze, kdy je 50 % plodů zformováno (BBCH 11-75). Interval mezi aplikacemi: 7-30 dnů Maliník Přípravek aplikujte od fáze, kdy jsou první korunní plátky viditelné do fáze, kdy je 50 % plodů zformováno (BBCH59-75). Interval mezi aplikacemi: 7-30 dnů Ječmen jarní Přípravek aplikujte ve fázi odnožování (BBCH 2129) a ve fázi, kdy je 1. kolénko minimálně 1 cm nadodnožovacím uzlem (BBCH 31). Interval mezi aplikacemi: 10 dnů Slunečnice Přípravek aplikujte ve stádiu viditelného úboru (BBCH 51) a těsně před kvetením (BBCH 59) nebo těsně po kvetení (BBCH 69). Interval mezi aplikacemi: 10 dnůRéva Přípravek aplikujte před kvetením (BBCH 53-57) a 3 týdny po první aplikaci. Interval mezi aplikacemi: 21 dnů

Název nebezpečné látky:-P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P261 Zamezte vdechování aerosolů.P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-lise dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte

Hmotnost 5 kg
Objem 5 litrů

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: