Arcade 880 EC 5 l - plevele brambory

Neohodnoceno
 
  • 1 z 2
 

Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného granulátu k hubení plevelů v porostech brambor.

Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 2 450 Kč bez DPH
2 965 Kč    
Kód produktu SY215AR
Značka Syngenta
Kategorie Herbicidy proti PLEVELŮM
Záruka 24
 

 

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Osvědčené partnerství

  • Kombinace osvědčených účinných látek
  • Možnost preemergentní i časně postemergentní aplikace
  • Výrazné rozšíření a posílení spektra účinku
  • Řešení rezistentních populací chundelky metlice

 

Rozsah povoleného použití:1)Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus(ŠO), jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOchranná lhůtaPoznámka 1)kplodině2)k ŠObrambor ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté 4-5 l/ha AT 1) preemergentně, postemergentně 2) preemergentně, postemergentně AT ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodiněbrambor 200-400 l vody/ha postřik 1x Upřesnění použití:Zákazy a omezení:Plodina, oblast použití. Zákaz, omezení brambor preemergentně, těsně před vzejitím (do BBCH 09), postemergentně, BBCH 09-11 Spektrum účinnosti preemergentní, nebo postemergentní aplikace, 4 l/ha: Plevele citlivé ježatka kuří noha; merlík bílý, opletka obecná, plevele heřmánkovité, kokoška pastuší tobolka, lilek černý, rdesno červivec, svízel přítula, violky. Dávka 5 l/ha se použije preemergentně v případě silného zaplevelení pozemků opletkou obecnou nebo merlíkem bílým

Mechanismus působení

Účinná látka prosulfocarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Účinná látka prosulfocard je netěkavá, tedy nehrozí poškození okolních trvalých kultur výparem účinné látky

Mechanismus účinku metribuzinu je založen na inhibici fotosyntézy ve fotosystému II u citlivých plevelů. Metribuzin je přijímán kořeny, stonky a listy plevelů. V rostlinách je účinná látka rozváděna systémově a to převážně xylémem méně pak floémem.

Následné plodiny

V témže roce na podzim lze, po orbě do hloubky min. 15 cm, jako následné plodiny pěstovat ozimé obilniny. Orba by měla být provedena co nejdříve po sklizni brambor (3–4 týdny) a od aplikace přípravku by mělo uplynout min. 16 týdnů. Následné plodiny pěstované v následujícím roce na jaře lze pěstovat bez omezení, kromě salátu a ředkviček/ředkví. Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Spektrum účinku

arcade1

Stáhnout etiketu

Označení přípravku: VarováníH410Vysoce toxický pro vodní organismy, sdlouhodobými účinkyP273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P391Uniklý produkt seberte.P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. EUH208Obsahuje prosulfokarb. Může vyvolat alergickou reakci.SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení vblízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem a cest).OP II. st. ípravek je vyloučen zpoužití vochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Hmotnost 5 kg
Objem 100 ml
Registrace do plodin brambory
Výrobce Lovela Terezín s.r.o.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: