Humát kyselý (INPORO) 100 ml

Neohodnoceno
 
 

Pro bohatou úrodu kyselomilných rostlin (borůvky, rododendrony, aj.). Vhodný pro pravidelnou péči

Dostupnost Skladem (2 ks)
Cena 61 Kč bez DPH
61 Kč    
Kód produktu 5852
Značka AgroBio Opava
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
 

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.    
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

100% přírodní surovinyekologické pěstování

Přírodní rašelinový extrakt s mnoha prospěšnými účinky pro kyselomilné rostliny (borůvky, rododendrony, aj.).


Obsahuje:
extrakt z kvalitní suché tříděné černé rašeliny s vysokým obsahem huminových látek,  pH 4,5 - 5,5


Proč jej použít?

 • podporuje zakořeňování rostlin
 • podporuje růst
 • podporuje tvorbu květů a plodů
 • zvyšuje úrodu rostlin
 • posiluje obranyschopnost a zdraví rostlin
 • snižuje stres rostlin
 • výrazně urychluje regeneraci rostlin (po poškození, po napadení)
 • prodlužuje dobu přesazování (u rostlin v květináčích, v truhlících)
 • přírodní okyselovač půdy (upravuje žádoucí kyselé pH půdy)
 • zajišťuje maximální využití živin z půdy (substrátu)
 • zkvalitňuje půdu, substrát
 • zvyšuje účinnek hnojiv
 • vhodný pro ekologické zemědělství


Pro jaké rostliny?

 • borůvky
 • rododendrony
 • vřesy a kapradiny
 • všechny ostatní kyselomilné rostliny

 
Jak jej použít?

 • před výsevem (máčením semen)
 • před výsadbou (máčením kořenů)
 • zálivkou, postřikem v průběhu vegetace
 • první pomoc při poškození rostlin (suchem, mrazem, přílišnou zálivkou, po mechanickém poškození, po aplikaci chemických přípravků, apod.)
 • jednoduchá aplikace a nízké dávkování


Aplikace v těchto období rostlin:


Víte, že?

Humát kyselý nebo Humát neutrální působí na rostliny podobně jako vitamín C a minerály pro člověka? Posiluje o obranyschopnost rostlin, zlepšuje růst a snižuje stres. Preventivně tak podporujete správný růst a zlepšujete kondici rostlin. Rostliny jsou následně zdravé a silné.

Hmotnost 0.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: