Hnojivo Trumf - Podzim 1 kg

Neohodnoceno
 
 

Přírodní (organické) hnojivo pro podzimní výživu rostin, dřevin a trávníků. Zajišťuje dobré přezimování rostlin.

Dostupnost Na dotaz (1 ks)
Cena 60 Kč bez DPH
73 Kč    
Kód produktu 9992
Značka AgroBio Opava
Kategorie Hnojiva
Záruka 2 roky
 

ekologické pěstování

 

Přírodní univerzální granulované hnojivo pro podzimní výživu rostlin, dřevin a trávníků.


Obsah živin:
NPK  (4-6-12) +4 Mg (hořčík)


Jak účink
uje?

 • dusík (N) = nízký obsah pro omezení růstu
 • draslík (K) = pro vyzrávání pletiv (proti vymrzání)
 • obsah hořčíku (Mg) = pro dobré přezimování
 • účinkuje až 3 měsíce
 • zcela bezpečné, bez rizika přehnojení, popálení rostlin, aj.
 • pro dobré přezimování


Pro jaké rostliny?

 • trvalky
 • okrasné dřeviny a rostliny
 • trávníky


Jak jej použít?

 • v září nebo říjnu hnojivo lehce zapravte ke kořenům nebo rovnoměrně rozhoďte (u trávníků)
 • po aplikaci důkladně zalejte vodou
 • jednoduchá aplikace

 

TRUMF podzimgranulované organické hnojivo Výrobce: Rendapart NV, Wijngaardveld 36, Aalst B-9300, Belgie Dodává: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, 74771 Brumovice, IČ: 25853970 Číslo registrace: 3390 Chemické a fyzikální vlastnosti Vlastnost:Hodnota: Vlhkost v % max. 10,0 Spalitelné látky ve vysušeném vzorku min. 30,0 Celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek v % 4,4 Celkový fosfor jako P2O5 přepočtený na vysušený vzorek v % 6,6 Celkový draslík jako K2O přepočtený na vysušený vzorek v % 13,3 Celkový hořčík jako MgO přepočtený na vysušený vzorek v % 4,4 Hodnota pH 8,0 9,5 Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 150, molybden 20, nikl 50, zinek 600. TRUMF Podzim je granulované organické hnojivo vyrobené z péřové moučky, kakaových slupek a melasy. Aplikuje se na podzim nebo na jaře tam, kde se požaduje menší růst rostlin. Zajišťuje dobré přezimování rostlin. Rozsah a způsob použití Od září Trávníky: 100 - 150 g/m2 plochy rovnoměrně rozhoďte ručně nebo pomocí rozmetadel a dobře zavlažte. Trvalky: 100 g/m2 plochy lehce zapravte a dobře zavlažte. Stromy a keře: 100 - 200 g/m2 plochy lehce zapravte a dobře zavlažte. Na jaře Jako hnojivo s nízkým obsahem dusíku: 100 g/m2 plochy Maximální aplikační dávka je 2 kg sušiny/m2 v průběhu 3 let. Další aplikační poznámky: Hnojivo TRUMF Podzim je vyrobeno z vedlejších produktů živočišného původu (materiály 3. kategorie) technologií podle nařízení ES č. 1069/2009. Hnojivo TRUMF Podzim nedávat spásat hospodářským zvířatům, neaplikovat na poživatelné části rostlin a nepoužívat plodiny jako rostlinná krmiva alespoň 21 dní po aplikaci. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

 

První pomoc: Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití ihned kontaktujte lékaře. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc. Podmínky skladování Výrobek je nutné skladovat na suchých, dobře větraných místech v neporušených obalech odděleně od potravin, chemikálií, krmiv a desinfekčních prostředků. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsob likvidace obalů: obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Hnojivo se dodává balené. Velikost balení: Doba použitelnosti: 5 let od data výroby. Číslo výrobní šarže: Datum výroby: Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

Hmotnost 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: