Criterium 1 kg - plíseň bramborová

Neohodnoceno
 
 

Criterium fungicid se systémovou látkou benalaxyl a kontaktní mancozeb proti plísni na bramborech

Dostupnost Momentálně nedostupné
Běžná cena 823 Kč
Ušetříte 103 Kč (–13 %)
Cena 595 Kč bez DPH
720 Kč
Kód produktu FMC1902CR
Značka FMC
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku (WP) k ochraně brambor proti plísni bramborové.

Splňuje vysoká kritéria ochrany brambor proti plísni bramborové

• Dvě účinné látky
• Systémové a kontaktní působení
• Ochrana nových přírůstků v době intenzivního růstu
• Vedlejší účinnost na hnědou skvrnitost
• Velmi dobrá odolnost srážkám po aplikaci

Criterium je fungicid se systémovým a kontaktním působením určený k ochraně brambor proti plísni bramborové a hnědé skvrnitosti.

Účinná látka
8 % Benalaxyl, 65 % Mancozeb

Formulace
WP smáčitelný prášek

Balení
1 kg a 5 kg

Působení přípravku
Criterium je širokospektrální fungicid. Obsahuje systémovou účinnou látku benalaxyl a kontaktní mancozeb. Přípravek je velmi rychle přijímán listy a stonky a je translokován po celé rostlině, včetně nových přírůstků. Má preventivní i kurativní účinek. Optimální je jeho zařazení v první polovině postřikové sezony v době intenzivního růstu bramboru. Protože chrání i nové přírůstky, které jsou nejvíce náchylné k plísni bramborové, lze jej doporučit i do množitelských porostů.

Spektrum účinnosti
Houby rodu Plasmopara, Phytophthora, Peronospora, Pythium, Bremia.

Doporučení pro aplikaci
Přípravek se aplikuje v dávce 2–2,5 kg/ha.
Nižší dávku použijeme při slabém infekčním tlaku, kdy je i delší interval mezi ošetřeními. Při silném infekčním tlaku plísně bramborové je třeba použít vyšší dávku, tj. 2,5 kg/ha a zkrátit interval mezi ošetřeními na 10–14 dnů.
Kurativní účinek - opakovanou aplikací vyšší dávky (2,5 kg/ha po 5 dnech) zastavíme šíření plísně bramborové v již napadeném porostu.

Kombinace
Criterium lze míchat s insekticidy (Fury, Ecail Ultra) a listovými hnojivy.

Název a množství účinné látky: benalaxyl 80,0 g/kg; 8 % hmot.mankozeb 650 g/kg; 65 % hmot.

 

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 2 m zhledem k povrchové vodě.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

VAROVÁNÍDržitel rozhodnutí o povolení:FMC Chemical Sprl, Boulevard de la Plaine 9, 1050 Brussels, BelgiePrávní zástupce: FMC Agro Česká republika s.r.o. Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, tel.: 283 871701Evidenční číslo přípravku:4305-4Číslo šarže:uvedeno na obalu Datum výroby:uvedeno na obaluDoba použitelnosti:2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30°CMnožství přípravku v obalu:1 kg; 5 kgZpůsob působení:Benalaxyl je systemický fungicid se širokým fungicidním spektrem, kterého dosahuje v kombinaci s kontaktním fungicidem -mankozebem. Je velmi rychle přijímán listy a stonky, je translokován do rostliny, včetně nových přírůstků. Vyznačuje se dlouhou perzistencí, umožňuje prodloužit intervaly mezi ošetřeními. Návod kpoužití:1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnost OL3)Poznámkabramborplíseň bramborová2,5 kg/ha200-600 l vody/ha73) preventivně, max. 3xOL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní. H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.H361dPodezření na poškození plodu v těle matky.H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.P308+P313PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.SP1:Neznečišťujtevody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikačnízařízení vblízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem a z cest).

Hmotnost 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: