Karis 10 SC 1 l

Neohodnoceno
 
  • 1 z 3
 

Hubí široké spektrum živočišných škůdců, Karis systémově účinný selektivní insekticid.

Dostupnost Vyprodáno
Cena 1 800 Kč bez DPH
2 178 Kč
Kód produktu CO 3GA2
Značka Dow AgroSciences
Kategorie Insekticidy proti ŠKŮDCŮM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Karis účinná látka - Lambda-cyhalothrin - 100 g
Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve formě stabilní suspenze kapsulí v kapalině k hubení savého a žravého hmyzu v obilninách, řepce olejce, hrachu, brokolici, růžičkové kapustě, zelí, kapustě,salátu (venkovním), mrkvi, petrželi, pastináku bramborách a cukrové řepě.Účinná látka: lambda-cyhalothrin (ISO) 100 g/l Působení přípravku: Přípravek KARIS 10 CS je pyrethroidní nesystemický insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Vyznačuje se rychlou účinností (knockdown efekt) a dlouhým reziduálním působením. Návod k použití - indikace:1) plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování,mísitelnostOLPoznámka1) kplodině2) kŠO3) k OLPoznámka4) kdávkování5) umístění6) určení sklizněječmen, pšenice, pšenice tvrdá, ovesmšice0,05 l/haAT1) od: 59 BBCH do: 77 BBCH2) podle signalizaceječmen, pšenice, pšenice tvrdá, ovesmšice jako přenašeči viróz0,05 l/haAT1) od: 11 BBCH do: 32 BBCHřepka olejkakrytonosec šešulový bejlomorka kapustová 0,075 l/haAT/421) vobdobí kvetení2) podle signalizace3) řepka ozimá AT, řepkajarní 42řepka olejkadřepčík olejkový,dřepčíci rodu Phyllotreta0,075 l/haAT/422) podle signalizace3) řepka ozimí AT, řepka jarní 42řepka olejkamšice zelná0,075 l/haAT/422) od začátku výskytu3) řepka ozimá AT, řepkajarní 42řepka olejkablýskáček řepkový0,075 l/haAT/421) od: 10 BBCH, do: 55 BBCH3) řepka ozimá AT, řepkajarní 42boblistopasi0,05 l/ha71) od: 10 BBCH do: 15 BBCH2) od začátku výskytubrambormšice0,15 l/ha72) od začátku výskytucukrovkadřepčíci, květilka řepná, osenice0,075 l/ha562) podle signalizacebrokolice, kapusta růžičková, květák, zelíhousenky, molice0,1 l/ha102) podle signalizace od začátku výskytuhráchlistopasi0,05 l/ha71) od: 11 BBCH do: 14 BBCHhráchobaleč hrachový, kyjatka hrachová0,075 l/ha72) podle signalizacehráchplodomorka hrachová0,075 l/ha72) podle signalizacesalát hlávkovýosenice0,075 l/ha72) od začátku výskytu5) venkovní prostorymrkev, petržel, pastinákosenice0,075 l/ha142) od začátku výskytu                                                                       Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodněInterval mezi aplikacemibob200 – 400 l/hapostřikmax. 2x7 dnůbrambor200 – 400 l/hapostřikmax. 2x7 dnůcukrovka200 – 400 l/ha, osenice 400 – 1000 l/hapostřikmax. 2x7 dnůhrách200 – 400 l/hapostřikmax. 2x7 dnů, obaleč hrachový 7-10 dnůpšenice, ječmen, oves200 – 400 l/hapostřikmax. 4x14 dnůbrokolice, kapusta růžičková, květák, zelí200 – 400 l/hapostřikmax. 2x10 dnůmrkev, petržel, pastinák400 – 1000 l/hapostřikmax. 3x10-14 dnůřepka olejka200 – 600 l/hapostřikmax. 3x7 dnůsalát hlávkový400 – 1000 l/hapostřikmax. 2x10-14 dnů                                                                                                                                                                              VAROVÁNÍH302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životníprostředí.EUH208 Obsahuje izokyanáty a BHT. Může vyvolat alergickou reakci.P261 Zamezte vdechování mlhy/aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).Pro profesionální použitíPřed použitím si přečtěte přiložený návod k použití.                                                                  Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Cukrovka, řepka, hrách:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 6 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.Bob, obilniny:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 %, 75 % a 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 4 m od povrchových vod.Brambory:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 14 m, při 75 % redukci na 6 m a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.Salát, mrkev, pastiňák, petržel:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 7 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.Brokolice, růžičková kapusta, zelí, květák:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 18 m vzhledem k povrchové vodě.Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.Další omezení:Cukrovka, řepka, hrách salát, mrkev, pastiňák, petržel,:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.
  • Brokolice, růžičková kapusta, zelí, květák:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.
  • Bob, obilniny:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.
  • Brambory:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (více než 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.
Hmotnost 1 kg
Objem 1 litr
Účinná látka lambda-cyhalothrin - 100 g
Výrobce Dow AgroSciences, Corteva

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: