položek
(0,0 EUR) s DPH
  • Zobrazit

Targa Super 5 EC 50 ml - pýr a trávy v bramborech, řepě, cibuli a česneku

l H 79Kód:

LOVELA Terezín s.r.o.

Výrobce:
24 měsícůZáruka:
sklademDostupnost:
105  (4,1 EUR) / ksBěžně s DPH:
70  (2,7 EUR) / ksCena bez DPH:
85  (3,3 EUR) / ksCena s DPH:
Ušetříte: 20  (0,8 EUR) / ks (19,0%)
Množství:
ks
Targa Super 5 EC 50 ml - pýr a trávy v bramborech, řepě, cibuli a česneku

Popis: Targa Super 5 EC 50 ml - pýr a trávy v bramborech, řepě, cibuli a česneku

Selektivní herbicid Targa super je k hubení pýru plazivého a ostatních trávovitých (jednoděložných) plevelů.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)

Brambory / Jednoděložné (trávovité) plevele 50 / 8 – 30 l vody nevyžaduje
Brukvovitá zelenina / Jednoděložné (trávovité) plevele 50 / 8 – 30 l vody nevyžaduje
Cibule, Pór / Jednoděložné (trávovité) plevele 50 / 8 – 30 l vody nevyžaduje
Rajčata / Jednoděložné (trávovité) plevele 50 / 8 – 30 l vody nevyžaduje
Řepa / Jednoděložné (trávovité) plevele 50 / 8 – 30 l vody nevyžaduje


KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: E - agro s. r. o. | Váchova 2635 | Rakovník 269 01 | + 420 603 211 870  | e-agro@seznam.cz |
Ochrana rostlin | Herbicidy | Fungicidy | Insekticidy | Osivo | Hnojiva | Mobilní nádrže na naftu a vodu |Solo - postřikovače | Velkoobjemové vaky
| Pařáky na brambory | Roundup | Ochrana dřeva - Lignofix | Bázenová chemie | Hubení potkanů | Stimulátor Pentakeep | Travní směsi |

JavaScript musí být povolen