položek
(0,0 EUR) s DPH
  • Zobrazit

Targa Super 5 EC 5 l

ary 005 TKód:

Arysta LifeScience Czech s.r.o.

Výrobce:
24 měsícůZáruka:
sklademDostupnost:
5 040  (196,6 EUR) / ksCena bez DPH:
6 098  (237,8 EUR) / ksCena s DPH:
Množství:
ks
Targa Super 5 EC 5 l

Popis: Targa Super 5 EC 5 l

Postemergentní systémový graminicid, koncentrát pro spolehlivé hubení pýru plazivého, jednoletých trav a výdrolu obilovin v řepce, cukrovce, krmné řepě, bramborách, slunečnici, bobu, hrachu, fazolích, čočce, sóji, lnu, brukvovité zelenině, cibuli, česneku, rajčatech, paprice, mrkvi, petrželi, červené řepě salátové, kmínu, víceletých pícninách, révě vinné, ovocných sadech a lesním hospodářství.

Přípravek doporučujeme použít v dávkách 0,7 - 1,0 l/ha proti výdrolu obilovin v řepce ozimé, 1,0 - 1,5 l/ha proti jednoletým travám a 2,0 - 2,5 l/ha proti pýru plazivému v doporučeném objemu postřikové kapaliny 200 - 300 l na 1 ha.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Návod k použití

Targa Super 5 EC se vyznačuje vysokou selektivitou ve všech registrovaných plodinách a lze ji tudíž aplikovat bez ohledu na vývojovou fázi kulturní plodiny. Praktické zkoušky prokázaly, že je nejvhodnějším systémovým graminicidem do TM kombinací s jinými herbicidy - nejméně zvyšuje případnou fytotoxicitu herbicidních partnerů (např. kontaktních herbicidů používaných v cukrovce).

Aplikace přípravku

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka Pozemně Letecky
Bob POST jednoleté trávy 1,5 l
Brambor POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Brambor POST pýr plazivý 2,5-3 l
Brukvovitá zelenina POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Cibule POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Cibule POST pýr plazivý 2,5-3 l
Cukrovka POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Cukrovka POST pýr plazivý 2,5-3 l
Česnek POST pýr plazivý 2,5-3 l
Česnek POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Čočka POST pýr plazivý 2,5-3 l
Čočka POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Fazol POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Fazol POST pýr plazivý 2,5-3 l
Hrách POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Hrách POST pýr plazivý 2,5-3 l
Jetel luční POST pýr plazivý 2,5-3 l
Jetel luční POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Jetel plazivý POST pýr plazivý 2,5-3 l
Jetel plazivý POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Kapusta POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Kedluben POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Kmín POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Kmín POST pýr plazivý 2-3 l
Kostřava červená POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Květák POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Len POST pýr plazivý 2,5-3 l
Len POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Lesní porosty POST jednoleté trávy 1,5-2,5 l
Lesní porosty POST jednoleté trávy 1-2 l Lesní školky
Lesní porosty POST jednoleté trávy, retardace růstu 1,5-2,5 l
Mrkev - semenné porosty POST pýr plazivý 2,5-3 l
Mrkev - semenné porosty POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Ovocné dřeviny POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Ovocné dřeviny POST třtina křovištní 3-4 l
Ovocné dřeviny POST pýr plazivý 3-4 l
Paprika POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Paprika POST pýr plazivý 2,5-3 l
Petržel POST jednoleté trávy 1-1,5 l Semenné porosty
Petržel POST pýr plazivý 2,5-3 l Semenné porosty
Rajče POST pýr plazivý 2,5-3 l
Rajče POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Réva vinná POST pýr plazivý 2,5-3 l
Réva vinná POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Řepa červená POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Řepa červená POST pýr plazivý 2-3 l
Řepa krmná POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Řepa krmná POST pýr plazivý 2,5-3 l
Řepka olejka, ozimá POST pýr plazivý 2,5-3 l
Řepka olejka, ozimá POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Řepka olejka, ozimá POST výdrol 0,7-1 l
Saflor POST plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý 1,5-2,5 l pouze množitelské porosty, max. 1×, minor. reg.: ZV Troubsko
Slunečnice POST pýr plazivý 2,5-3 l
Slunečnice POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Sója POST pýr plazivý 2,5-3 l
Sója POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Vojtěška POST pýr plazivý 2,5-3 l
Vojtěška POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Zelí POST jednoleté trávy 1-1,5 l


KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: E - agro s. r. o. | Váchova 2635 | Rakovník 269 01 | + 420 603 211 870  | e-agro@seznam.cz |
Ochrana rostlin | Herbicidy | Fungicidy | Insekticidy | Osivo | Hnojiva | Mobilní nádrže na naftu a vodu |Solo - postřikovače | Velkoobjemové vaky
| Pařáky na brambory | Roundup | Ochrana dřeva - Lignofix | Bázenová chemie | Hubení potkanů | Stimulátor Pentakeep | Travní směsi |

JavaScript musí být povolen